• Wijnand Kooijmans

Gemeenteraad wil uitspraak Raad van State afwachten rond witte boerderij

ERMELO Er moet worden gewacht op de uitspraak van de Raad van State voor de commissie Ruimte van de gemeente Ermelo eigenlijk een uitspraak wil doen op woningbouw op het terrein van de 'witte boerderij' aan de Fokko Kortlanglaan.

Wijnand Kooijmans

Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) wijst op het besluit van de gemeenteraad van Ermelo dat geen bebouwing moet plaatsvinden op de betreffende locatie. Het verrast hem dan ook dat er nu ineens een plan ligt voor woningbouw. Struikelblok voor hem is daarbij zonder meer al dat de bouw van vijftig procent aan sociale huurwoningen niet wordt gehaald. Waar hij eerder een hoger percentage had verwacht. Hij vindt dat het college van burgemeester en wethouders een vorm van chantage gebruikt door de raadsleden voor te houden dat, bij het niet doorgaan van het plan, de omgeving verrommelt.

REDEN Ronald van Veen (ChristenUnie) vindt dat de uitspraak van de Raad van State moet worden afgewacht. De eigenaar van de grond is daar in beroep gegaan tegen het raadsbesluit dat op de plek van de boerderij maximaal drie woningen mogen worden gebouwd. Financieel is dat, naar zijn mening, volstrekt onhaalbaar. Van Veen vraagt zich af wat de reden is van het college van het raadsbesluit af te wijken.

Aad Bezemer (Progressief Ermelo) staat wel positief tegenover het plan. Vooral gezien de sociale woningbouw waaraan een grote behoefte bestaat in Ermelo. Al zet hij ook vraagtekens als het gaat waarom niet eerst de uitspraak van de Raad van State wordt afgewacht. Erik van der Weide (CDA) ziet geen veranderingen ten opzichte van de eerdere uitspraak van de raad. Voor hem is het de vraag waarom het college het besluit van de raad als hoogste orgaan binnen de gemeente negeert.

VRAAG Monique van den Broek (VVD) staat positiever ten opzichte van het huidige plan voor de bouw van tien woningen dan tegenover het oude plan. Maar ook voor haar is het de vraag waarom niet wordt gewacht op de uitspraak van de Raad van State. Ook wil ze weten hoe het college het toegezegde groene karakter van het gebied wil waarborgen bij realisering van de plannen.

De eigenaar van de grond heeft zelf het initiatief genomen om een nieuw plan met het college te bespreken. Daarop is, zo zegt Klappe, ingegaan omdat er geen al te goede ervaringen zijn met de termijnen waarbinnen de Raad van State tot een uitspraak komt. Ook moet voor het plan het bestemmingsplan worden gewijzigd hetgeen ook de nodige tijd in beslag kan nemen.

OPHEFFING De wethouder wijst erop dat de bouw van de woningen een eventuele opheffing van de afsluiting van de Fokko Kortlanglaan op de Kolbaanweg niet in de weg staat. Woningbouw vindt het college belangrijk gezien de huidige staat waarin het gebied zich bevindt. Onder meer is asbest aangetroffen. Hij vindt wel van belang dat de eigenaar van de grond contact opneemt met belanghebbenden om zo steun voor zijn plan te krijgen. Overigens kan het college weinig anders doen dan de uitspraak van de meerderheid te accepteren en te wachten met verdere uitwerking tot de uitspraak van de Raad van State bekend is.