• Dick van der Veen

Groei toerisme in Ermelo op koers

ERMELO Ermelo ligt redelijk op schema als het gaat om het stimuleren van recreatie en toerisme. Zo is in vier jaar tijd het aantal banen met 180 toegenomen. Dat komt neer op 8,2 procent van de totale werkgelegenheid. Een percentage dat hoger ligt dan de 6,6 procent landelijk en de 6,1 procent voor de totale Veluwe. Toch zijn er wensen. Meerdere partijen vinden dat de doelstellingen helderder moeten worden geformuleerd om de werkelijke vooruitgang te kunnen meten.

Wijnand Kooijmans

Wethouder Hans de Haan is hiertoe ook bereid en gaat bekijken hoe de gemeenteraad op dit punt tegemoet kan worden gekomen. Kijkend naar de cijfers neemt Ermelo van de 93.973 slaapplaatsen op de Veluwe negentien procent voor haar rekening. Het aantal toeristische overnachtingen ligt op 274.311 en dat is in twee jaar tijd een stijging met zestien procent. Ermelo neemt op de Veluwe vier procent van de overnachtingen voor rekening tegen bijvoorbeeld Nunspeet tien procent.

Sarath Hamstra (CDA) vindt het een gemis dat toeristen en recreanten niet bij de tussentijdse evaluatie zijn betrokken. Hierin vindt hij steun bij meerdere andere partijen. De Haan vindt dat hun mening zeker belangrijk, maar uit wat hij hoort van onder meer ondernemers zijn toeristen en recreaten positief over Ermelo als vakantieoord. Jos van der Deure (ChristenUnie) geeft aan dat het verbreden van het aanbod van vakanties voor mensen die zorg nodig hebben achter blijft. Dit omdat ondernemers hiermee niet echt aan de slag willen gaan. Wethouder De Haan wil hierover wel in gesprek met de ondernemers maar ziet dit als eerste toch als een aangelegenheid voor de ondernemers zelf. De gemeente kan hierin geen dwingende rol vervullen. Van der Deure vraagt zich ook af of er niet te veel evenementen inmiddels binnen de gemeente Ermelo worden gehouden. Hij vraagt zich af of op dit punt geen regulerende taak moet worden neergelegd bij de VVV. De Haan ziet dit echter als een eerste verantwoordelijkheid voor de gemeente zelf als verlener van de vergunning. De taak neerleggen bij de VVV zou betekenen dat zij de rol van een boa moeten gaan vervullen en dat vindt hij niet wenselijk. Overigens is hij blij met alle evenementen. Als voorbeeld noemt hij de braderie welke de drukst bezochte is op de Veluwe.

Volgens wethouder De Haan wordt getracht ondernemers zo veel mogelijk te faciliteren. Maar de gemeente zit soms aan termijnen vast en ook zijn er externe factoren. Als voorbeeld noemt hij de gewenste uitbreiding van de Toverberg met zes hectare. De procedure heeft, door vragen en eisen van de provincie Gelderland, zes jaar in beslag genomen.

Ten aanzien van de promotie van Ermelo wil De Haan op korte termijn met voorstellen komen. De VVV wil ook graag aan de slag maar loopt tegen een langdurig project aan hoe deze promotie tot stand moet komen. Voor De Haan was dat een onthutsende constatering. "Ik heb gezegd er is nog geld en we gaan dit inzetten om te komen tot een uitvoeringsplan met concrete doelen. Daarmee moeten we volgend jaar aan de slag om Ermelo te promoten."