Groen licht voor de nieuwbouw van 24 zorgplekken Sonnevanck

HARDERWIJK De raad van toezicht van Zorggroep Noordwest-Veluwe heeft haar goedkeuring gegeven voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum op het terrein van Sonnevanck. Als alles volgens plan verloopt, opent in april 2017 het nieuwe woonzorgcentrum die plaats biedt voor 24 bewoners.

Door de vergrijzing neemt de groep ouderen in onze samenleving de komende jaren met 25 procent toe. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar ouderenhuisvesting en ondersteuning, inclusief specialistische ouderenzorg. De huidige huisvesting van de Zorggroep biedt geen mogelijkheid om aan deze toenemende vraag te voldoen. Daarvoor is nieuwbouw nodig. Deze komt op Sonnevanck op de plaats van het parkeerterrein van Kleinschalig Wonen. De nieuwbouw is bedoeld voor bewoners met psychogeriatrische problematiek in combinatie met onbegrepen gedrag.

Deze nieuwbouw maakt deel uit van het langetermijnhuisvestingsplan (het vastgoedkader) van de Zorggroep. In een latere fase zullen ook de gebouwen Dahlia, Crocus en Brem op Sonnevanck worden vervangen/gerenoveerd. De Zorggroep streeft ernaar dat dit masterplan in het jaar 2020 gerealiseerd is. Voor alle nieuwbouw geldt, dat de Zorggroep flexibel wil bouwen. Dat wil zeggen dat de huisvesting voor meerdere doelgroepen inzetbaar is en met zo min mogelijk kosten om te bouwen is naar andere woonvormen als dat nodig is.

In de nieuwbouw krijgt elke bewoner zijn eigen appartement en sanitair. Daarnaast komt er voor gezamenlijk gebruik een huiskamer. Het goedgekeurde ontwerp is gemaakt door IAA Architecten uit Enschede. Begin september zal het besluit over het technisch ontwerp vallen en in september start ook de bouw. Voor de bouw trekt de Zorggroep een periode van circa 8 maanden uit.