• Deelnemers tijdens het nationale Groot Dictee der Nederlandse Taal.

    Jeroen Jumelet

Groot Harderwijks Dictee is uitdaging

HARDERWIJK Ook dit jaar organiseert de Lionsclub Harderwijk in samenwerking met de Bibliotheek Noordwest Veluwe het zogenaamde Groot Harderwijks Dictee. Het vindt deze keer plaats op dinsdag 9 oktober vanaf 19:30 uur in het Christelijk College Nassau-Veluwe aan de Stationslaan 26 in Harderwijk.

De Harderwijkse stadsdichter Wietse Hummel schrijft het dictee en heeft ook het voornemen om de tekst die avond voor te lezen. ,,U hoeft alleen de "moeilijke woorden" op een lijst in te vullen, zodat u geen schrijfkramp zult oplopen", aldus de organisatoren van het Groot Harderwijkse Dictee in een persbericht. In vergelijking met voorgaande jaren is de tekst van het dictee eenvoudiger en is voor iedereen, die het leuk vindt een dictee te schrijven, goed te doen.

GEHEIM ,,In ieder geval blijft uw score geheim, behalve als u bij de winnaars hoort." Inschrijven kan individueel, maar zeker ook als team, via de website https://harderwijk.lions.nl/groot-harderwijks-dictee. De kosten voor deelname bedragen in totaal 12,50 euro per deelnemer. ,,Het belooft weer een leerzame en gezellige avond te worden", aldus de enthousiaste organisatie.

Vorig jaar maakte de Lionsclub Harderwijk met de dicteeopbrengst het project "Leesbevordering AZC-leerlingen", georganiseerd door de Bibliotheek Noordwest Veluwe, mogelijk. Ook dit jaar komt het sponsorgeld weer ten goede aan een Harderwijks project ter bestrijding van laaggeletterdheid. ,,Dat is nog steeds hoognodig, want dit probleem veroorzaakt veel – deels door schaamte verborgen - leed."

De zaal gaat dinsdag 9 oktober open om 18.45 uur.