• Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen

Hanzesteden gaan grensoverschrijdend samenwerken

HARDERWIJK Veertien Hanzesteden in de Duits-Nederlandse grensregio slaan de handen ineen en gaan grensoverschrijdend samenwerken. Ook Harderwijk moet gaan profiteren van dit project. Vanaf januari 2019 gaan zij drie jaar lang, samen met de marketingorganisaties Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, MarketingOost, Achterhoek Toerisme en Niederrhein Tourismus, invulling geven aan het project 'Grensoverschrijdende samenwerking: Hanzesteden - toen en nu'. Het gezamenlijke doel is de Hanzebeleving bij zowel de bezoeker als de inwoner te versterken. Hiervoor worden onder meer nieuwe grensoverschrijdende producten ontwikkeld voor het toeristisch recreatieve bedrijfsleven, de steden en hun achterland. 

De Hanzesteden hebben een rijke middeleeuwse historie. Die historie is voor (internationale) bezoekers en inwoners een reden voor een bezoek aan het centrum van deze steden. Maar de Hanzesteden hebben ook een aantrekkingskracht op hun directe achterland, meldt marketingorganisatie Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. Het Nederlands-Duits project moet ervoor gaan zorgen dat dit verhaal over de 'roots' van de Hanzesteden beter beleefbaar wordt. Het project biedt daarbij kansen voor innovatie aan ondernemers (accommodaties, horeca en andere toeristische bedrijven) om nieuwe Hanzeproducten te ontwikkelen.

Naast Harderwijk zijn ook Hattem, Elburg, Zwolle, Kampen, Deventer, Zutphen, Doesburg, Hasselt, Maasbommel en de Duitse partners Emmerich, Wesel, Kalkar en Neuss betrokken.

FIETSROUTE Om de combinatie van een bezoek aan een Hanzestad met het natuurrijke achterland te versterken, wordt een internationale Hanzefietsroute ontwikkeld. Deze verbindt de Hanzesteden in Nederland met die aan de Rijn in Duitsland. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het bestaande fietsknooppuntensysteem aan beide zijden van de grens. Aan de fietsroute worden verhalen met Augmented Reality toegevoegd. Met de mobiele telefoon kan men dan virtueel terug in de tijd reizen. De beleving van het gezamenlijke Hanze erfgoed rondom de route staat daarbij centraal.

VERHALEN Naast traditionele print- en online producten (kaarten, brochures, apps etc.) wordt ingezet op de ontwikkeling 'storytelling', zodat door middel van persoonlijke en authentieke verhalen de historie van de Hanzesteden tot leven komt. ,,Een prachtige kans om onze rijke Hanzehandelshistorie te verbinden met vernieuwende handel anno nu. Door een forse inzet op productontwikkeling, wordt de Hanzegeschiedenis beleefbaar gemaakt", zegt Hanneline Oosting-Adriaansens, Adjunct Directeur van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, leadpartner van het nieuwe project.