• Henk Merjenburgh

Harderwijk Anders pleit voor scharrelambtenaar en uitpluizer

HARDERWIJK De konijnen leken haast zelf uit zijn hoge hoed te zijn gesprongen: Een 'Scharrelambtenaar' en een 'Uitpluizer'. Twee (deeltijd)ambtenaren die het de inwoners van Harderwijk makkelijker gaan maken.

Harry Schipper

Daar draait het volgens de bedenkers bij Harderwijk Anders om. De partij kondigde donderdagavond tijdens het raadsdebat over de Themabegroting alvast aan met een voorstel te komen voor het aanstellen van een Scharrelambtenaar en een Uitpluizer. De ene, de Uitpluizer, helpt actief inwoners de weg te vinden binnen de regels en routes binnen het ambtelijk apparaat. De Scharrelambtenaar spoort actief burgerinitiatieven op en ondersteunt de initiatiefnemers naar de gemeente toe.

Volgens fractievoorzitter Henk Vermeer is het optimaliseren van de gemeentelijke dienstverlening een van de twee focuspunten van zijn partij Harderwijk Anders. "Het tweede punt is een passende woning binnen 2,5 jaar", aldus Vermeer. Hij wil daarom een tussenrapportage van de woonvisie waarin staat dat er meer sociale huurwoningen zijn gebouwd.

Voor de twee ambtenaren samen wil Harderwijk Anders jaarlijks 35.000 euro uittrekken. En ook elk jaar kijken óf ze het goed doen en hoe goed dan. Vermeer kondigde ook alvast een onderzoek aan naar mogelijk extra verkeerslawaai dat vanaf de A28 de wijk Stadsweiden in kaatst als het nieuwe twaalf meter hoge en bijna zes miljoen euro kostende geluidsscherm aan de Harderweidense overzijde wordt geplaatst. De raad stelde voor de aanleg van het scherm de benodigde miljoenen beschikbaar. Vermeer en zijn partijleden maken zich 'ernstige zorgen' dat het verkeerslawaai met het scherm erbij straks groter is dan computerberekeningen nu uitwijzen.

Tijdens het debat over de Themabegroting kondigde de ene na de andere partij alvast wijzigingsvoorstellen aan op de dikke themabegroting. B en W hadden expres wat geld opzij gehouden zodat de raad zelf nog met wat ideeën kan komen.

ENERGIECOACH Zo wil de ChristenUnie extra geld om de laaggeletterdheid in Harderwijk harder te bestrijden. Dat probleem is vooral toegenomen met de komst van meer asielzoekers naar Harderwijk. CU-fractievoorzitter Miriam Diest wil een Energiecoach aanstellen, die inwoners - 'vooral inwoners met weinig geld' - adviseert en helpt om energiebesparende maatregelen te nemen. Woningbouwcoöperatie Uwoon heeft al zo iemand in dienst.

CDA-fractievoorzitter Peter Sels kondigde amendementen aan om de groenvoorzieningen in Harderwijk op een hoger niveau te krijgen. Hij wil ook snel meer geld om het superonkruid Japanse Duizendknoop in Harderwijk en Hierden uit te roeien. En voor de restauratie van de eeuwenoude plafondschilderingen in de Grote Kerk wil het CDA ook meer geld. Voor die plafondrestauratie willen meer partijen snel extra geld beschikbaar stellen. "Dat is niet alleen belangrijk voor Harderwijk, maar voor héél Nederland", benadrukte D66-voorman Martijn Pijnenburg. Hij wil verder dat er extra geld gaat naar Endura en voor het met veel meer groen herinrichting van de Harderwijkse schoolpleinen.