• Lex van Lieshout ANP XTRA

Harderwijk maakt plan om gasloos te worden

HARDERWIJK Nog dit jaar komt de gemeente Harderwijk met een plan om alle bestaande woningen – huur én koop – los te koppelen van het aardgas. En om ervoor te zorgen dat er in de huizen energiebesparende maatregelen zijn getroffen.

Harry Schipper

Dat maakte wethouder Christianne van der Wal donderdag tijdens de raad bekend. Van der Wal, die duurzaamheid in haar portefeuille heeft toebedeeld gekregen, wil in dat plan aandacht geven aan de minder daadkrachtige inwoners. Want met deze zogeheten 'energietransitie', zoals gasloos wonen vaak ook heet, is een aardig geldbedrag gemoeid.

Het voorstel wordt onderdeel van het werkplan 'Energieke Stad', waarin de gemeente samen met woningcorporaties, bewoners, netwerkbeheerders en de energiecorporaties tot een uitvoeringsagenda wil komen. 'Gasloos en betaalbaar naar een energieke woningvoorraad' gaat het heten, zo wist de wethouder al. Ze wil het plan 'samen met de samenleving' opstellen. ,,Daarbij is het afstemmen van de verschillende belangen essentieel. En niet zozeer de einddatum", aldus Van der Wal.

Ze ontraadde daarom een door de PvdA ingediende motie die juist ook zo'n voorstel wil zien hoe straks zowel sociale als vrije huurwoningen én particuliere koopwoningen zonder uitzonderingen gasloos gemaakt kunnen worden. Volgens Wilco Bos zullen veel inwoners niet in staat zijn om zelf de kosten daarvoor te dragen. Bos ging echter een stap verder. Hij wil dat het voorstel als uitgangspunt neemt dat zowel particulieren als huurders niet geconfronteerd worden met hogere maandlasten als hun huizen van het gas af moeten.

Bos vindt dat de maatregelen rondom de energietransitie en verduurzaming van de woningen in Harderwijk en Hierden veel breder moet worden gezien dan alleen het gasloos maken ervan. Hij noemde ook maatregelen als woningisolatie, zonnepanelen, installatie van warmtepompen en dergelijke. ,,Wij willen ook dat minima en mensen die minder draagkrachtig zijn mee kunnen komen", aldus Bos.

Een meerderheid van de Harderwijkse raad was tegen de motie. ,,Nu al vastleggen dat de maandlasten van bewoners niet omhoog mogen gaan is voor de gemeente een groot risico", vond Gerdien Morren (CDA). Ze wees erop dat in het nieuwe coalitieakkoord al aandacht is voor minder draagkrachtigen en dat er pilots aankomen voor sommige straten. ,,Daar wil het CDA eerst de resultaten van zien". Doordat ook VVD, ChristenUnie én Gemeentebelang met het CDA tegen stemden, had de PvdA te weinig steun aan SGP, D66, Harderwijk Anders en GroenLinks en werd de motie verworpen.