• Cees Wouda

Harderwijk start proef met vuurwerkvrije zones

HARDERWIJK De gemeente Harderwijk gaat een proef met vuurwerkvrije zones uitvoeren. Deze zal tijdens de komende jaarwisseling voor het eerst gehouden worden. ,,Er komt een vrijwillige vuurwerkvrije zone, waarbij bewoners zelf een belangrijke rol spelen in de handhaving", meldt de gemeente vrijdagochtend. ,,Daarnaast gaat de gemeente op verzoek van eigenaren van publieksgebouwen verplichte vrije zones aanwijzen."

Het besluit komt voort uit de motie 'Aanpak vuurwerkoverlast' in de gemeenteraad. De zones zijn plekken waarbinnen géén vuurwerk afgestoken mag worden zodat de overlast teruggedrongen kan worden en onveilige situaties niet voorkomen.

VRIJWILLIG Inwoners kunnen zelf een 'vrijwillig vuurwerkvrij gebied' aanvragen bij de gemeente. Bewoners spreken daarmee af geen vuurwerk af te steken in dit gebied en handhaven dit zelf, dus moeten elkaar durven aan te spreken. De gemeente faciliteert dit met borden en posters. Het aanvragen van een gebied kan van oktober tot 1 december. 

Eigenaren van publieksgebouwen kunnen tot 1 november een aanvraag indienen voor een verplichte vuurwerkvrije zone. De gemeente beoordeelt samen met politie en Stadstoezicht de aangevraagde locaties op de noodzaak om een vrije zone in te stellen. 

EVALUATIE De proef wordt in het eerste kwartaal van 2020 geëvalueerd samen met betrokken inwoners, instellingen en professionals. Dan zal er ook gekeken worden of er structurele vuurwerkvrije zones komen en of de vrijwillige zones effect hebben.