• Julian Smith

Harderwijkers kunnen laadpaal aanvragen

HARDERWIJK Inwoners van Harderwijk en mensen die werken in de gemeente Harderwijk die elektrisch autorijden, maar niet op een eigen terrein kunnen parkeren, kunnen binnenkort een openbare laadpaal aanvragen. Het college van B&W heeft hier dinsdag 21 juni 2016 mee ingestemd. De gemeente Harderwijk wil hiermee het elektrisch rijden stimuleren. Wethouder Pieter Teeninga: ,,Schone lucht en stil, het zijn de kenmerken van elektrische auto's. Dat willen we graag stimuleren, want daarmee dragen we concreet bij aan Harderwijk als energieke stad".

Elektrisch vervoer neemt een grote vlucht in Nederland. Er rijden al meer dan 90.000 elektrische auto's in Nederland. Mensen die de auto niet op een eigen oprit of in een eigen parkeergarage kunnen parkeren en opladen, maken gebruik van een oplaadpunt in de openbare ruimte. Er zijn momenteel zeven openbare laadpalen in Harderwijk. Op de Vitringasingel, Harmonielaan, Boekhorstlaan en Tonselsedreef zijn oplaadpunten waar twee auto's tegelijk kunnen worden opgeladen. De laadpaal aan de Vitringasingel is zelfs de meest gebruikte oplaadpaal op de Noord-Veluwe. Verder zijn er twee laadpalen op de Strandboulevard West en op de Lage Wei. Om de groei van het aantal elektrische voertuigen te faciliteren komt er een uitbreiding van het aantal openbare laadpalen. De gemeente heeft gekozen deze uitbreiding te verzorgen via het open marktmodel.

De aanvraag, plaatsing, het beheer en de exploitatie van de laadpalen wordt verzorgd door een commerciële marktpartij: het bedrijf Allego. Een bewoner dient bij Allego een aanvraag in voor een openbare laadpaal. Allego doet in overleg met de aanvrager de gemeente een voorstel over de locatie van de laadpaal. Nadat de locatie is goedgekeurd, regelt Allego de plaatsing. Door de gemeente wordt de inrichting en het noodzakelijke verkeersbesluit geregeld. De laadpalen zijn openbaar, maar niet gratis. Om van een laadpaal gebruik te kunnen maken is veelal een oplaadpas nodig.

Een openbare laadpaal is aan te vragen door mensen die geen oprit/parkeergelegenheid hebben op eigen terrein; In Harderwijk wonen of minimaal 18 uur per week in Harderwijk werken.

Meer informatie en het aanvraagformulier zijn - vanaf 27 juni 2016 - te vinden via www.openbaarladen.nl of www.harderwijk.nl/laadpalen .