• Archief BDU Media

'Harderwijkers tevreden over uitvoering WMO'

HARDERWIJK De gemeente Harderwijk heeft afgelopen zomer een onderzoek laten uitvoeren om te weten te komen hoe de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning door inwoners wordt ervaren. Het meten van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning is geregeld in de Wmo 2015. In Harderwijk blijkt het overgrote deel van de cliënten positief te zijn over het contact met de gemeente en de kwaliteit van de geboden ondersteuning, meldt de gemeente.

Het onderzoek ging onder andere over de ervaring van inwoners met de toegang tot ondersteuning en de kwaliteit van de voorzieningen. Ook werd gevraagd of inwoners zich door de ondersteuning geholpen voelden. ,,Bij de vraag of de ondersteuning past bij de hulpvraag is het gros van de cliënten positief, 84 procent ervaart de ondersteuning als goed en passend. Ook is een grote meerderheid enthousiast over het contact met de gemeente en voelde men zich serieus genomen. Van de ondervraagden weet 82 procent de gemeente goed te vinden met hun hulpvraag. Bijna hetzelfde percentage weet zich door de ondersteuning beter te redden."

Uit het onderzoek blijkt wel dat maar een klein deel van de ondervraagden weet dat ze gebruik kan maken van ondersteuning van MEE, bijvoorbeeld bij een gesprek met de gemeente.

In totaal hebben ruim vierhonderd van de achthonderd inwoners die in de gemeente Harderwijk een Wmo maatwerkvoorziening ontvangen, de vragenlijst ingevuld. Inwoners die aan het onderzoek meededen helpen de gemeente om de ondersteuning van iedereen in Harderwijk die hulp vanuit de Wmo nodig heeft te verbeteren.

WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning is voor ondersteuning in het kader van een Wmo voorziening of een hulpmiddel. Een Wmo voorziening is hulp bij het huishouden, begeleiding en beschermd wonen. Hulpmiddelen zijn een rolstoel, vervoersvoorziening zoals een scootmobiel, woonvoorziening en woningaanpassing.

MEE Wie een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking heeft, of een naaste die zorg ontvangt als gevolg van ouderdom of vanuit de geestelijke gezondheidszorg, kan bij MEE terecht met alle vragen, voor alle leeftijden. Om gebruik te maken van de ondersteuning van MEE is geen indicatie nodig. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Het is gratis voor iedereen. Rechtstreeks contact opnemen met MEE Veluwe kan via tel. 055-5269200 of langskomen tijdens het inloopspreekuur op dinsdagochtend van 9.00 en 12.00 uur op het Zuiderzeepad 1.