• Foto ter illustratie

    ROBINUtrecht

Heel Harderwijk gasloos

HARDERWIJK In Harderwijk en Hierden gaan we met z'n allen van het aardgas af. Namens alle inwoners ondertekende de nieuwe Harderwijkse klimaatwethouder Bert van Bijsteren daartoe dinsdag een samenwerkingsovereenkomst. Ook vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties Omnia Wonen en Uwoon, netbeheerder Alliander, de lokale energie-coöperatie Endura en het energieloket Veluwe Duurzaam zetten hun handtekening eronder.

Harry Schipper

De overeenkomst behelst tien afspraken om stapsgewijs te bereiken dat in 2050 alle woningen in de gemeente aardgasvrij zijn. Harderwijk wil graag duurzaam en schoon zijn voor haar inwoners en ondernemers nu, maar ook voor volgende generaties. Al eerder stelde de gemeenteraad het klimaatbeleid 'De Energieke Stad' vast. Daarin staat dat in 2031 de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) 45 procent lager moet liggen ten opzichte van 2010. De gemeentelijke ambitie is gebaseerd op rijksbeleid.

Nederland heeft net als 195 andere landen het zogeheten Klimaatakkoord ondertekend om de uitstoot van broeistofkassen als CO2 vergaand te verminderen. Dat is nodig om de snelle wereldwijde stijging van de temperatuur onder de twee graden te houden. In Nederland speelt bovendien dat de aardgaswinning in Groningen leidt tot aardbevingen. De overheid wil daarom die winning uiterlijk in 2030 stoppen en dat in 2050 de gebouwde omgeving aardgasvrij moet zijn.

Vanuit het Klimaatakkoord heeft het Rijk opdrachten gegeven aan de regio's en gemeenten. Alle dertig regio's in Nederland moeten elk al in 2020 een RES, een Regionale Energie Strategie, hebben opgesteld. Eind 2021 moet een 'transitievisie' volgen. En voor de wijken die vóór 2030 aardgasvrij kunnen zijn, moet dan een zogeheten 'wijkuitvoeringsplan' zijn opgesteld.

In Harderwijk wil de gemeente de CO2-uitstoot op drie manieren beperken: door energiebesparing, door duurzame energie zoals wind-, zonne- en aardwarmte-energie op te wekken en door CO2-uitstoot te compenseren. Na de ondertekening wil de gemeente meteen aan de slag door voor elke wijk op buurtniveau uitvoeringsplannen op te stellen. Daartoe organiseren de gemeente en haar samenwerkingspartners buurtbijeenkomsten. Het eerste aan de beurt zijn de zogeheten 'potentiebuurten'. Dat zijn buurten waar bijvoorbeeld veel woningen staan met een laag (E, F of G-)energielabel – en waar dus relatief veel energiebesparing valt te realiseren. Maar het mogen ook buurten zijn, waar onder de bewoners veel animo bestaat om hun woningen gasvrij te maken. In dit soort buurten kunnen gewoon sneller resultaten worden geboekt. Ook buurten met veel huurwoningen hebben de potentie om eerder aangepakt te worden, omdat woningbouwcoöperaties projectmatig hun woningbezit aanpakken.

De top tien van potentiebuurten is al gemaakt: op 1 staat de Drift in Stadsweiden, gevolgd door de Hanzewaard. Het Nachthok staat op 3 en daarna volgen Stadsdennen-Zuidoost, Tinnegieter, Weiburg, Wittehagen-Zuid, Zeebuurt-Oost en Zeebuurt-West. De inwoners van elke buurt worden straks nauw betrokken bij het proces, zo belooft de gemeente alvast. Die stelt zich ook positief op naar iedereen die zelf een initiatief heeft en wil daar graag meer over weten en meedenken. Bedrijven op bedrijfsterreinen blijven nog even buiten schot: daarvoor komen aparte plannen.