• Lex van Lieshout

Hoogbouw AH locatie taboe

ERMELO De ingediende plannen voor nieuwbouw op de locatie van de voormalige Albert Heijn in Ermelo zijn niet aanvaardbaar voor het Ermelose college van burgemeester en wethouders. De raadscommissie Ruimte wordt gevraagd dit standpunt over te nemen.

Wijnand Kooijmans

In dezelfde vergadering wordt overigens wel gesproken over eventuele andere plannen voor dit deel dat onderdeel uitmaakt van De Verbinding. Dit vindt echter plaats achter gesloten deuren gezien de belangen die hiermee zijn gemoeid. Het huidige bestemmingsplan maakt op de plek van de verhuisde supermarkt de bouw mogelijk van woningen maar ook andere functies, zoals dienstverlening, horeca en vormen van detailhandel. De betrokken projectontwikkelaar wil op deze locatie een groot appartementencomplex bouwen alsmede nieuwe winkelruimte. Sinds 2014 wordt door het Ermelose college al met hen onderhandeld om te komen tot een minder imposant bouwwerk en een oplossing voor het parkeren.

Weliswaar is hierin enige vooruitgang geboekt maar het ingediende plan wordt door het dagelijks bestuur van de gemeente nog als te kolossaal ervaren. Terwijl de projectontwikkelaar vindt dat hij voldoende tegemoet is gekomen aan de wensen van de gemeente en het plan past binnen het bestemmingsplan 'Kom Ermelo'. Wethouder Jan van den Bosch: ,,Volgens ons is het ingediende plan in strijd met het bestemmingsplan en kan het alleen worden gerealiseerd met een uitgebreide procedure of een wijziging van het bestemmingsplan. Wij hebben er waardering voor dat de projectontwikkelaar met een minder kolossaal bouwplan is gekomen maar als college willen wij niet meewerken aan een plan dat niet past binnen het bestemmingsplan." Van den Bosch houdt er rekening mee dat de projectontwikkelaar een juridische procedure start tegen de gemeente om goedkeuring van het bouwplan af te dwingen. Hij houdt ook de weg open voor verder overleg.

Onder de inwoners van Ermelo leeft grote weerstand tegen de plannen van de projectontwikkelaar. Voor Coby Nauta was dat aanleiding een handtekeningenactie te starten. Hoogbouw wordt door alle ondertekenaars afgewezen. De plek wordt gezien als een prachtige entree van het centrum van Ermelo met molen en plein. Algemeen wordt gezegd dat deze locatie niet moet worden verstopt achter een enorm gebouw.

Ook op de sociale media ontstond de nodige commotie over de plannen. Zo geeft voorzitter Aline Verhoef van de stichting Molen De Koe aan dat de entree van Ermelo met molen De Koe, museum Het Pakhuis en de VVV voor de komende dertig jaar wordt verwoest wanneer de gemeente niet ingrijpt. Voorzitter Heimen van Diest van de Bedrijvenkring Ermelo ziet het liefst een dorpsboerderij op de betreffende locatie verschijnen.