• Beroepskrachten en vrijwilligers van ZorgDat werken samen met wijkbewoners aan activiteiten en zorg voor elkaar

'Hulp aan jongeren in gedrang'

HARDERWIJK Jongerenwerkers van Talenthouse belanden steeds vaker in de rol van hulpverlener. ZorgDat constateert in het jaarverslag 2015, dat de hulp aan jongeren in het gedrang is gekomen, sinds de gemeente de jeugdhulpverlening moet regelen.

Mieneke Braakman

 

De taak van Talenthouse is, om preventief te werken en jongeren eventueel door te verwijzen naar de hulpverlening.Positief is, dat er 14 minder (overlastgevende) hangplekken zijn dan in 2014. Vorig jaar waren er nog 30 hangplekken met minder overlast. ,,De jongeren worden door ons meer gevolgd, we kennen ze. Daarbij worden velen nu naar Talenthouse geleid, waar ze meedoen aan projecten'', zegt Tamara Kevelam van ZorgDat.

HULPVRAGEN ZorgDat werkt op het hele maatschappelijke terrein in Harderwijk samen met vrijwilligers en buurtbewoners en levert een totaalaanbod van diensten en hulp. Uit Stadsdennen, Wittenhagen en Tweelingstad komen met bijna 11 % relatief de meeste hulpvragen voor hulp en ondersteuning. In Stadsweiden gaat het vooral over mantelzorg, in Wittenhagen en Tweelingstad spelen belastingen en de voedselbank een grote rol.

 

BUURTPROBLEMEN Het aantal burenruzies is met 98 bijna gelijk gebleven aan 2014.  Uwoon meldt het vaakst, gevolgd door zelfmelders en de politie. Het gaat meestal om geluidsoverlast of pesten/aanvallen. Buurtbemiddeling hielp vorig jaar 74 keer met succes.  Bij complexere problemen kwam het Krachtteam er 31 maal in actie. Het gaat dan vooral om mensen met psychische problemen, die overlast veroorzaken, schulden hebben en geen sociaal netwerk. Het ging om 20 alleenstaanden, 12 gezinnen en 4 stellen. Relatief veel van deze problemen waren er in de buurt Stromenwaard in Stadsweiden. In tot nu toe 13 van de 31 gevallen zijn de problemen opgelost.

OUDEREN In de vijf Wijkontmoetingscentra komen wekelijks ruim 500 bezoekers, bijna allemaal 55 plussers. Om elkaar te ontmoeten, of mee te doen aan creatieve- of sportieve activiteiten. Er werken 98 vrijwilligers. Coördinatoren van ZorgDat ondersteunen de wijkcentra. De Aanleg in Stadsdennen telt 192 bezoekers, De Bogen in Drielanden 174, De Tinne in de binnenstad 135.  In het wijkcentrum in de grote wijk Stadsweiden komen slechts 40 bezoekers. Dit komt volgens ZorgDat, omdat de ruimte gedeeld wordt met zorgcentrum Weideheem en maar enkele middagen open is. Niet iedereen is gebaat bij een collectief aanbod. De ouderenwerkster en vrijwilligers van ZorgDat helpen senioren ook  individueel. In de meeste gevallen gaat het om adviserende gesprekken over lichamelijke gezondheid en mantelzorg.

BUURTACTIVITEITEN Opbouwwerkers van ZorgDat hebben in 17 straten de Buitenspeeldag gestimuleerd, evenals in 24 buurten de Burendag. Op de Boomfeestdag verwelkomden zij 35 deelnemers en aan NL Schoon deden maar liefst 430 buurtbewoners mee.De buurtsportcoaches  zagen vorig jaar honderden kinderen tijdens het Huttenfeest, de Sportwijzer Sportmiddag, de Survivaldag en het Mega Fun Spektakel.