• Organisaties bedenken nieuwe ideeën om mensen uit isolement te halen.

    Mieneke Braakman

'Iedereen moet meedoen aan sport en cultuur'

HARDERWIJK Hoe krijg je de inwoners die helemaal nergens aan meedoen in de maatschappij, toch de deur uit? Hierover bogen zich maandagavond op uitnodiging van de gemeente, diverse sport- en culturele instellingen. Hoewel de meeste inwoners actief meedoen in de samenleving, is er toch nog een groep die buiten de boot valt en nergens aan deelneemt. De gemeente Harderwijk schat dat het zo'n 10% van de inwoners betreft.

Mieneke Braakman

Wethouder Gert Jan van Noort: ,,We gaan ons richten op mensen die niet sporten, bewegen of culturele dingen doen. Om een sociaal isolement en de gevolgen daarvan te voorkomen. Als je nergens aan meedoet, liggen eenzaamheid, niet goed in je vel zitten op de loer. Van meedoen aan activiteiten buiten de deur worden mensen gelukkiger.'' De gemeente start daarom de komende twee jaar met een proef voor inwoners die nu om diverse redenen niet uit zichzelf meedoen met sportieve en culturele activiteiten. Zij krijgen meestal ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet.

BESCHIKBAAR Er is 50.000 beschikbaar gesteld, voor tien nieuwe activiteiten, de komende twee jaar. En daarna? ,,Als de proef slaagt en de doelgroepen meedoen, is het de bedoeling dat we er structureel geld voor inzetten'', zegt Van Noort. De aftrap van de was maandagavond met diverse instellingen. Opmerkelijk is de conclusie aan het eind van de bijeenkomst. ,,We hebben nieuwe ideeën bedacht, maar veel ervan bestaat al. We weten als organisaties alleen van elkaar niet voldoende, wat we doen.'' Dit probleem komt al jarenlang naar voren tijdens bijeenkomsten over het aanbod in plaatselijk zorg- en welzijnsland.

Onder meer sportclubs, Cultuurkust, Estrado, Popschool, welzijnsorganisatie ZorgDat en enkele ouders van kinderen met autisme bogen zich maandagavond over nieuwe ideeën. Enkele aanwezigen stellen dat reeds bestaande activiteiten voor de kwetsbare doelgroepen zijn gesneuveld. Hierbij worden genoemd 'Zin in Kunst', een tweejaarlijkse dag vol kunst, cultuur en muziek bij Cultuurkust. ,,Om financiële redenen gestopt'', zegt de organisatie.

BELANGSTELLING ,,Maar ook door gebrek aan belangstelling, vooral de laatste keer toen het hard regende.'' De kickboxclub bij 'Talenthouse is ook gestopt. ,,Door gebrek aan geld en ruimte'', zegt een medewerker. Uit ervaringen blijkt, dat ook gebrek aan continuïteit en vrijwilligers oorzaak was van afnemende belangstelling voor deze club. Onder leiding van een procesbegeleidingsbureau brainstormen de organisaties over nieuwe activiteiten voor mensen die nergens aan meedoen.

'Muziek in de wijk, theater in de wijk, een Diner-Dansant voor rolstoelers met hun partner, een buitenbios met picknick in het Plantagepark, Harderwijk Got Talent met livestreams, een cultuurdepot in elk wijkhuis voor artiesten en kunstenaars. Dat de activiteiten laagdrempelig en gratis moeten zijn, daarover is men het eens.