• JAM en Accare zoeken samenwerking: (vlnr) Hilde Tempel, Marieke Weersink (Accare), Astrid de Bruin en Jantine van Hunenstijn (JAM)

    Foto: Marco Jansen

JAM en Accare bieden jeugd houvast

HARDERWIJK JAM helpt leerlingen met leer- en gedragsproblemen vanaf 5 jaar. Zij richt zich op huiswerkbegeleiding en opvoedondersteuning. Eigenaars Jantine van Hunenstijn en Astrid de Bruin begonnen in 2009 vanuit huis; inmiddels is JAM voor veel mensen in Harderwijk een begrip geworden.

Marco Jansen

 

,,Onze ondersteuning is heel breed - van hulp bij leren, zoals spelling, begrijpend lezen of rekenen bij basisonderwijs - tot het geven van bijles voor alle vakken of huiswerkbegeleiding bij het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs. Ook geven we sociaal emotionele begeleiding: kinderen die gepest worden, die het lastig vinden om vrienden te maken en die wat weerbaarder willen worden. Ook geven we hulp aan kinderen in echtscheidingssituaties'', legt Astrid de Bruin uit.Kinderen worden veelal aangemeld door hun ouders, maar ook krijgt JAM doorverwijzingen van leraren en interne begeleiders. ,,De ouders krijgen kosteloos een intakegesprek bij ons en vervolgens zetten we een traject uit. We werken in blokken van vijf keer. Voor huiswerkbegeleiding kunnen kinderen dagelijks bij ons terecht.''In Harderwijk wordt de locatie aan de Academiestraat gehuurd. De onderbouw en bovenbouw heeft haar eigen verdieping. JAM heeft negen mensen in dienst en vier stagiaires. Iedereen heeft zijn specialiteit. ,,We hebben gekozen voor een gemêleerd team. Dat vind ik prettig en we ervaren ook dat de kinderen diversiteit fijn vinden. Het is onze kracht.''

 

ACCARE Accare biedt in hetzelfde pand ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie aan om cliënten uit de regio dichtbij huis te kunnen behandelen. Accare biedt zorg aan kinderen en jongeren, doet onderzoek en geeft behandeling. De vestiging Harderwijk telt vier medewerkers. ,,Bij een verwijzing van de huisarts, een indicatie door het Centrum voor Jeugd en Gezin of door een wijkteam, kom je in aanmerking voor verzekerde zorg. Daar is vanaf 2015 veel in veranderd. Het budget voor jeugdzorg wordt nu vastgesteld per gemeente. Het is ook mogelijk om hulp te ontvangen tegen betaling, als mensen zonder verwijzing willen komen, of geen verwijzing ontvangen'', vertelt psycholoog Hilde Tempel. Psychologisch onderzoek vertaalt zich in een sterkte/zwakte analyse en een advies. ,,Voor faalangst, angststoornissen en trauma's zijn effectieve behandelingen. Ook behandelen we gezinsproblemen (communicatie- en opvoedvraagstukken) en scheidingsproblematiek. We zijn gespecialiseerd in eetstoornissen, behandelen depressie, stemmingsproblematiek, seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. De kinder- en jeugdpsychiatrie is heel breed.''

 

SAMENWERKING Tussen JAM en Accare vindt samenwerking en uitwisseling van gegevens plaats. De Bruin: ,,We ontmoeten elkaar op de gang of in de keuken. Die afstemming over een vraag is in het voordeel van de leerling. Kinderen hoeven niet helemaal opnieuw hun verhaal te doen en ouders voelen laagdrempeligheid. Na een evaluatiegesprek verwijzen wij geregeld door naar Accare. Je ziet dat het aantal kinderen dat niet tot leren komt door complexe thuissituaties toeneemt.''Tempel: ,,Bij een psycholoog moeten verschijnen is soms eng. Binnen Accare willen we de jeugdhulpverlening normaliseren, zodat mensen de stap makkelijker zetten. Het taboe mag er best af. Je bent niet gek als je naar een psycholoog moet. Soms lopen dingen zo dat je er even hulp bij nodig hebt. Of het nou psychologisch is of bij huiswerkbegeleiding; dat is helemaal niet erg.''

foto JAM en Accare zoeken samenwerking: (vlnr) Hilde Tempel, Marieke Weersink (Accare), Astrid de Bruin en Jantine van Hunenstijn.