Jeugdbescherming voor Regio Noord-Veluwe beter geregeld

REGIO - Harm-Jan van Schaik (voorzitter Dagelijks Bestuur Regio Noord-Veluwe) en Hans Lomans (Raad van Bestuur Bureau Jeugdzorg Gelderland) ondertekenden woensdag 29 oktober een contract op het gebied van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. In dit contract is de onderlinge samenwerking vastgelegd en daarmee ook die met de landelijk werkende instellingen Leger des Heils, William Schrikker Groep en Stichting Gereformeerd Jeugdwerk.Harm-Jan van Schaik: ,,Hiermee hebben we als zes RNV-gemeenten ( Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, red.) de ondersteuning van onze jonge inwoners en hun ouders of verzorgers op het gebied van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering geborgd. We gaan ook de inkoopafspraken over jeugdhulp met andere partijen in contracten vastleggen. Zodat we per 1 januari onze verantwoordelijkheden kunnen waarmaken."Ook Hans Lomans is blij met de ondertekening: ,,Dankzij de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt, kunnen de kinderen in de regio Noord-Veluwe ook in 2015 en 2016 op onze hulp en ondersteuning rekenen."In de vernieuwde aanpak van de huidige Jeugdbescherming gaat het erom ondersteuning in het gezin te bieden en zo veel als mogelijk kinderen thuis te laten wonen, zolang dit verantwoord is. Medewerkers van het plaatselijke CJG-team (Centrum voor Jeugd en Gezin) werken nauw samen met jeugdbeschermers van Bureau Jeugdzorg Gelderland, Leger des Heils, William Schrikker Groep en Stichting Gereformeerd Jeugdwerk. Zij intensiveren waar nodig hun hulp in het gezin. Het resultaat van die hulp moet zijn, dat het gezin veilig is voor het kind; dat de thuissituatie stabiliseert en harmoniseert en het kind de kans krijgt op een gezonde manier op te groeien en zich te ontwikkelen. Harm-Jan van Schaik: ,,Voor ons staat het kind centraal. We proberen te bereiken dat kinderen alleen uit huis worden geplaatst als direct handelen nodig is."Kinderen, jongeren en gezinnen krijgen hulp op maat. Snel en dicht bij huis. Daarom legt de nieuwe Jeugdwet alle regie in één hand. Jeugdzorgtaken van rijk en provincie gaan over naar gemeenten. Regio Noord-Veluwe en de gemeenten zijn met ingang van 1 januari verantwoordelijk, bestuurlijk en financieel, voor alle vormen van jeugdhulp. Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen en psychische problemen en stoornissen. Voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. En voor de verwerking van meldingen over kindermishandeling of huiselijk geweld. Gemeenten gaan erop toezien dat kinderen naar vermogen meedoen in de maatschappij. En waar specialistische zorg nodig is, wordt deze geboden.Op de foto de contractondertekening. Zittend van links naar rechts: Hans Lomans (Bureau Jeugdzorg Gelderland) en Harm-Jan van Schaik(burgemeester Harderwijk) Staand van links naar rechts Matthijs van Muijen en Marjan Boertjes (William Schrikker Groep), Leo Bezemer (directeur RNV), Esther Heutink-Wenderich (wethouder gemeente Ermelo), Adriaan Hoogendoorn (burgemeester Oldebroek), Gert van den Berg (wethouder gemeente Nunspeet), Willem Krooneman (wethouder gemeente Elburg).