• Bedrijventerrein Kerkdennen in Ermelo moet op de schop

    Foto: Melissa Hofland

Kerkdennen op de schop

ERMELO Bij de aanpak van het bedrijventerrein Kerkdennen wil wethouder Esther Heutink vooral inzetten op de verbetering van de verkeersveiligheid. Maar ook op de komst van een vitaal en duurzaam gebied waar plek is voor lichtere bedrijvigheid.

Wijnand Kooijmans

 

In dit laatste verband zoekt Heutink nadrukkelijk naar lichte bedrijvigheid, zoals een meubelmaker, muziekschool en de Boni. "Door het gebied aantrekkelijk te maken kunnen we hierop ook beter inspelen", zo geeft ze aan.

 

,,Het gaat ons om het maken van een kwaliteitsslag. Daarom zijn we blij dat ook de provincie Gelderland enthousiast is over onze plannen en daarin subsidie wil steken." De wethouder gaat uit dat het dan gaat om vijftig procent van de totale kosten welke worden geraamd op ruim twee miljoen euro. Dat betekent dat de gemeente zelf een miljoen euro moet investeren en dat past binnen het bedrag dat meerdere partijen in de gemeenteraad hiervoor ook over hebben.

 

BEDRIJVENTERREIN Kerkdennen moet, in de visie van het Ermelose college van burgemeester en wethouders wel een bedrijventerrein blijven. Heutink: ,,We hebben niet veel bedrijventerreinen en welke we hebben zitten bijna vol. Streven van ons is wel op Kerkdennen ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden. Er werken nu vijf mensen met een arbeidsbeperking. We zien graag dat straks de helft van alle bedrijven zo'n iemand in dienst neemt." Op dit moment zijn er zeventien bedrijven op Kerkdennen gevestigd.

 

Er moet een goede verkeersafwikkeling komen, zo vindt Heutink. ,,Daarbij moet het terrein toekomstbestendig zijn en qua karakter passen bij Ermelo. Met ruimte voor bestaande en nieuwe ondernemers. Het gaat dan om een aantal grotere bedrijven en veel kleine bedrijven. Daarmee kunnen we voldoen aan het inzicht dat grote ondernemers een terrein 'dragen' en levendig houden."

 

OVERLAST Met de aanpak van het bedrijventerrein moet de overlast voor de omgeving afnemen. ,,We willen een goed functionerend bedrijventerrein met tevreden ondernemers en gericht op lokale ondernemers. Het moet ook een terrein zijn waar meerdere ondernemers duurzame initiatieven op het gebied van arbeid en energie ontwikkelen wat navolging krijgt in de gehele gemeente." Het college heeft de plannen verdeeld in een categorie doen en een categorie wenselijk. Bij doen gaat het om de aanpak van de Oude Telgterweg en de wegen Kerkdennen en Herderlaan naast de inzet van mensen met een arbeidsbeperking en verbetering van de structuur van het totale gebied. Aangegeven wordt dat het gebied nu een wat rommelige aanblik biedt.

 Bij Kansrijk worden genoemd de herinrichting van de opstelplaats voor vrachtwagens aan de Oude Telgterweg en een betere bezetting. Ondernemers willen ook zelf meebetalen,, uitgegaan wordt van een bedrag van rond de 125.000 euro."