• Doris Goosen (67) met Ruben Beens, projectleider bij Stichting Knarrenhof Nederland. Foto is gemaakt in de Knarrenhof in Zwolle.

    eigen foto

'Knarrenhof' voor Harderwijk

HARDERWIJK De Harderwijkse politiek is zeer geïnteresseerd in een lokale versie van woonvorm Knarrenhof, zoals vorig week in Zwolle officieel van start ging en waarvoor in tal van andere gemeenten al initiatieven zijn gestart. Wethouder Christianne van der Wal zegde zelfs 'alle hulp en service' toe die de toekomstige bewoners nodig hebben bij hun zoektocht naar een geschikte locatie en bij de realisering van het project.

Harry Schipper

De wethouder kwam donderdag tijdens de commissie Ruimte met die toezegging, nadat de Harderwijkse Doris Goosen een vurig pleidooi had gehouden voor de komst van zo'n 'Knarrenhof'. Daarmee doelt ze – net zoals in Zwolle - op 'een soort Begijnenhofje, een sociale woonvorm met zo'n veertig kleine woningen, variërend van sociale huur tot koop middenklasse en met een gemeenschappelijke ruimte en een gezamenlijke (voor)tuin. Zo'n Knarrenhof is volgens Goosen vooral voor mensen 'van 19 tot 109 jaar' die het leuk vinden om elkaar af ten toe te helpen.

Dit is op een vrijblijvende – en dus niet verplichte – manier. Goosen bracht afgelopen week een bezoek aan de Zwolse Knarrenhof. Daar vernam ze dat al zeker 25 Harderwijkers zich hebben gemeld omdat ze interesse hebben als zo'n hof er komt binnen de Harderwijkse gemeentegrenzen. 
 

KRASSE KNARREN Doris Goosen, toevallig ook voorzitter van de Harderwijkse PvdA-afdeling, is een enthousiast fan van deze woonvorm, die ze op het spoor kwam toen ze in een regionale werkgroep van zowel PvdA als GroenLinks zochten naar woningbouwvarianten voor senioren. ,,Vooral de sociale component spreekt me erg aan. Je helpt elkaar. Niet met zorg, maar door er voor elkaar te zijn. Bijvoorbeeld door je talent aan anderen beschikbaar te stellen: of je nu financieel directeur of verpleegkundige bent. Als jij iets niet kan, wat ik wel kan, dan help ik jou. Dat idee!" De naam Knarrenhof is een eerbetoon aan Van Kooten en De Bie die als 'Krasse Knarren' deze woonvorm twintig jaar geleden al voorzagen. De Zwolse initiatiefnemers bieden in den lande hun expertise aan op ideële basis. Goosen wil daarvoor in Harderwijk ook gebruik maken. Zelf wil ze het liefst zo'n hofje in het Waterfront gaan bewonen, maar Christianne van der Wal is niet van plan om daar subsidie op de grondprijs te geven. Wel gaf ze aan dat ook daar 'levensloopbestendige' woningen komen en zelf hofjes. Een zoektocht naar een geschikte locatie elders vond ze 'spannend', omdat nabij van zo'n Knarrenhof – waar toch vooral 'fitte', 'jonge' en 'vitale' ouderen in komen te wonen – voorzieningen als een apotheek, een huisartsenpraktijk en een winkelcentrum aanwezig moeten zijn.
 

MENSGERICHT De commissieleden staan welwillend tegenover de uitnodiging van Goosen om zelf in Zwolle te kijken hoe het er daar uit ziet en te horen hoe het bouwproces is verlopen. ,,Eerst de mensen, dan de wensen pas daarna de stenen", wist ze al. ,,Dat is honderd procent tegengesteld aan hoe de bouw- en vastgoedsector nu werkt. Het is mensgericht in plaats van winstbelust."