• Archief BDUmedia

Kogel Strand Horst door de kerk

ERMELO De plannen voor Strand Horst kunnen verder worden ontwikkeld. De gemeenteraad van Ermelo stemt unaniem in met het bestemmingsplan. Al zijn er wel zorgen over onder meer geluidsoverlast en de verkeersafwikkeling.

Wijnand Kooijmans

Volgens wethouder Hans de Haan gelden de geluidsnormen die van toepassing zijn ook al op dit moment. Het aantal van 26 buiten evenementen dat is opgenomen voor bedrijven is zelfs een beperking ten opzichte van de huidige regels waarin geen enkele beperking geldt. Wie klachten heeft kan dit op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening op ieder gewenst moment melden. Uitgegaan wordt van geluidsnormen zoals deze zijn opgenomen in de Natuurwet.

BUSVERVOER CDA en ChristenUnie krijgen geen meerderheid voor hun motie waarin het college wordt opgedragen na de vaststelling van het bestemmingsplan direct het overleg te starten met de busonderneming over een busverbinding tussen station Ermelo en Strand Horst. Wethouder De Haan wil dit wel aankaarten bij de provincie.

Bart van der Knaap vindt dat de discussie over een busverbinding thuishoort bij de vaststelling van het mobiliteitsplan. En niet bij het vaststellen van een bestemmingsplan. Hij krijgt geen gehoor bij zijn verzoek het geluid van de nieuw te bouwen evenementenhal op te nemen in het vast te stellen evenementenbeleid. Volgens De Haan is de gemeente gebonden aan de Natuurwet en gelden voor evenementen in het centrum andere regels als het gaat om geluidsmetingen.

EVALUATIE Een meerderheid van de raad wil eind volgend jaar een evaluatie van het geluid, zoals dat wordt geproduceerd op basis van de nieuwe regels door bestaande bedrijven. Voorstander hiervan zijn ChristenUnie, CDA en SGP. De andere partijen willen hiermee liever wachten tot een jaar nadat alle toekomstige voorzieningen zijn gerealiseerd.

Vooral door Cor Louwerse (CDA) werd aangedrongen op verbetering van de entree van Strand Horst. De huidige toegang ziet hij iets als uit de tijd van de koude oorlog. Ook andere partijen delen de kritiek. Monique van den Broek (VVD) ziet het liefst zelfs gratis toegang. Volgens wethouder De Haan is dit een zaak van Leisurelands die de opbrengsten gebruikt voor de exploitatie. Hij prijst overigens de medewerking van deze organisatie als het gaat om de realisering van de plannen.

BEZWAREN Tegen het plan zijn in totaal 130 bezwaren ingediend. Vooral ook door inwoners van Zeewolde die geluidsoverlast vrezen. De raad wijst alle bezwaren af. Dat geldt ook ten aanzien van de hoogte van zestig meter die de toren van het hotel mag krijgen. Louwerse ziet dit als een markant herkenningspunt binnen het plan.

Instemming bestaat vooral over de aanleg van het Groene Kruispunt en de koppeling dat dit moet worden gerealiseerd, gelijktijdig met de bouw van het hotel. Alle kosten die gemaakt worden voor de verkeersafwikkeling komen vrijwel geheel ten laste van de initiatiefnemers van de plannen. En niet voor rekening van de gemeente. De plannen komen in een later stadium.