• Wijnand Kooijmans

Kritiek op maatwerkwoningen

ERMELO Onder druk van de vele kritische reacties is door het Ermelose college van burgemeester en wethouders alsnog een informatieavond gehouden over de komst van twee maatwerkwoningen aan de Zandkampweg in Ermelo. Iedereen kon hier uitleg krijgen over het plan van het college hier twee woonwagens te plaatsen voor de opvang van mensen die zich moeilijk kunnen handhaven in een woonwijk. De eerste moet 1 juli in gebruik worden genomen. In totaal is er ruimte voor vier van deze woningen. Bij de gemeente bestaat er begrip voor dat de informatieavond voelt als mosterd na de maaltijd. Vooraf was echter niet ingeschat dat de komst van de maatwerkwoningen zo veel reacties zou oproepen. Het college heeft haast omdat de eerste bewoner 1 juli moet zijn verhuisd. Bovendien zijn in regionaal verband afspraken gemaakt over de komst van maatwerkwoningen. Door het college wordt wel risico gelopen omdat nog een omgevingsvergunning moet worden afgegeven.

Wijnand Kooijmans

Daar kan bezwaar tegen worden gemaakt, Voor raadslid Erik van der Weide (CDA) is het onbegrijpelijk dat de gemeente hier niet de normale bezwarentermijn van zes weken hanteert. Hij pleit voor een afweging waarbij zowel de samenleving als de politiek voldoende zijn gehoord. Kritiek is er van Irene Jonker, betrokkene bij het opstellen van het buurtplan Horst en Telgt. Zij zegt dat het haar diep raakt dat er geen enkel overleg is geweest. Ze geeft aan vooral voor direct betrokkenen te willen opkomen. Bijvoorbeeld voor haar buurvrouw die bang is dat haar bedrijf schade gaat ondervinden doordat groepen niet meer bij haar willen en durven kamperen. Ook wijst ze op de aanwezigheid van een kinderopvangbedrijf in de directe omgeving. Volgens Jonker is er sprake van een ondemocratisch genomen besluit. De snelheid en de slechte communicatie daarover heeft, zo geeft ze aan, geleid tot een zeer onwenselijke situatie. Ze vreest ook gevolgen voor de natuurtuin in de omgeving waar les aan kinderen wordt gegeven. Volgens haar zijn er betere locaties, zoals het bos van Noord-Veldwijk. Volgens wethouder Hans de Haan is er geen sprake van dat het gaat om mensen met verward gedrag. Het gaat om mensen die in de woonwijk waar ze wonen te veel prikkels ontvangen. In een rustige omgeving kan dat worden voorkomen.

Nadrukkelijk geeft hij aan dat de personen ook geen gewelddadige achtergrond hebben. Zeker bij de eerste persoon die de gemeente wil huisvesten is er ook geen sprake van een drugsprobleem. Plaatsen van maatwerkwoningen op het landgoed Veldwijk ziet de wethouder niet als een mogelijkheid. Zeker gezien de ontwikkelingen die daar moeten gaan plaatsvinden. Het terrein aan de Zandkampweg is eigendom van de gemeente. Om alle problemen die nu opduiken te voorkomen zijn er gesprekken gevoerd met de direct omwonenden. De afstand tussen maatwerkwoningen en de directe buren moet overigens minimaal honderd meter zijn. Volgens De Haan gaat het om tijdelijke huisvesting. De gemeente houdt daarbij nauwlettend toezicht op de bewoner die ook daarnaast de nodige begeleiding krijgt.