• Alert Crossmedia

Lasten voor Ermeloërs enkele euro's hoger

ERMELO Een gemiddeld gezin in Ermelo is komend jaar gemiddeld drie tot vier euro extra kwijt door onder meer de stijging van 1,7 procent van de onroerendzaak belasting. Dat blijkt uit de begroting voor 2017. Alleen de bouwleges stijgen extra om deze meer kostendekkend te maken.

Wijnand Kooijmans

Voor wethouder Jan van Eijsden is het de laatste 'echte' begroting welke door het college van burgemeester en wethouders wordt gepresenteerd. 'Vanaf de zomervakantie van 2017 gaan toch de raadsverkiezingen in maart 2017 de gemeentelijke politiek beïnvloeden", zo verwacht hij. "Wij zijn lekker bezig met elkaar om te komen tot een mooi, beter en toegankelijker Ermelo. Maar hebben nog een flinke agenda af te werken, zoals de eventuele nieuwbouw van Calluna en de komst van het Huis van Bestuur en Cultuur. "

De hiervoor benodigde investeringen zijn bewust niet meegenomen in de meerjarenbegroting. "Wij hebben besloten voor grotere projecten een integrale afweging te willen maken waarover de gemeenteraad een besluit kan nemen. Leidend hierin is het financieel gezond houden van de gemeente en het zo optimaal mogelijk verwezenlijken van onze ambities." De wethouder verwacht dat nog eind dit jaar dit plan aan de gemeenteraad kan worden aangeboden zodat bij de Kadernota 2018 hierover een besluit kan worden genomen. De vaststelling van deze nota moet uiterlijk in juni 2017 plaatsvinden.

Veel van de huidige plannen zijn gerealiseerd door een beroep te doen op de gemeentelijke reserves. Het gaat dan bijvoorbeeld om de 11 miljoen euro welke is en wordt besteed aan de herinrichting van het centrum. "Maar ook aan het besteden van de reserves is een grens. We moeten eerlijk zijn: wanneer we alle ambities willen verwezenlijken ontkomen we in de toekomst niet aan een extra stijging van de onroerendzaak belasting. We moeten vrij te besteden geld overhouden en de bodem daarvan is in zicht."

Wat dat betreft komt de laatste brief van het Rijk de gemeente Ermelo niet slecht uit. Van Eijsden: 'Het gaat goed met Nederland en dat merk je aan het Rijksbeleid. Al spelen daarbij wellicht ook de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer een rol. Voor ons betekent het dat we de komende jaren extra geld tegemoet kunnen zien. Van 144.000 euro in 2017, oplopend tot 671.000 euro in 2021." Maar Van Eijsden wil niet verhullen dat er ook een keerzijde aan zit. "Voor het sociaal domein krijgen we steeds minder geld, bijvoorbeeld voor de participatiewet en de jeugdzorg." Daarnaast speelt de aanwezigheid van veel zorginstellingen een rol. Afgelopen jaar is hiervoor een flinke compensatie ontvangen maar daar komt een eind aan. 'Dat 'betekent toch een flinke scheur in onze broek."