• Het pand Stationsstraat 39 krijgt een nieuwe uitstraling.

    Wijnand Kooijmans

'Lelijkste hoek' van Ermelo verdwijnt

ERMELO De 'lelijkste hoek' van Ermelo krijgt een nieuwe invulling. Het gaat om het pand Stationsstraat 39 op de hoek met 't Abdij. Hierin is nu parkethandel Van de Berg gevestigd.

Wijnand Kooijmans

Er komt een nieuwe winkel met daarboven vier appartementen. Het eerste verzoek dateert al van begin 2017. De plannen passen binnen het door de gemeenteraad van Ermelo vastgestelde masterplan voor het centrum van Ermelo en binnen het beeldkwaliteitsplan voor de Stationsstraat. Het pand is aangemerkt als beeldbepalend.

BEZWAREN Tegen het ontwerpbestemmingsplan werden vier bezwaren ingediend. Deze hebben vooral betrekking op de hoogte van het pand, rond de 11,5 meter. De bezwaren waren reden het plan destijds terug te nemen. Makelaar Brand werd als initiatiefnemer verzocht in gesprek te gaan met de bezwaarmakers om hun bezwaren te horen.

OVERLEG Dat overleg heeft inmiddels plaatsgevonden, maar heeft niet geleid tot overeenstemming. De indieners houden hun bezwaren overeind. Voor het college van burgemeester en wethouders reden het oorspronkelijk plan nu toch aan te bieden aan de gemeenteraad voor besluitvorming.

Volgens wethouder Laurens Klappe is er niets mis met de gewenste hoogte, mede omdat de eis is dat het pand beeldbepalend moet zijn. Ook gaat het niet om een uitbreiding van het aantal vierkante meters winkeloppervlakte. Eerder wordt dit minder omdat een nis – waar tegen de nodige bezwaren bestonden – uit de plannen is gehaald.

PARKETHANDEL Parkethandel Van de Berg verhuist overigens naar een pand aan de Torenstraat. Welke bestemming de huidige winkel krijgt, is nog onbekend. Een deel van de bezwaren was ook gericht tegen eventueel te verwachten parkeerproblemen. Maar de verwachting is dat daarvan geen sprake zal zijn.

VERBOUWING Inmiddels is ook begonnen met de verbouwing van het gemeentehuis. Het gebouw staat volledig in de steigers. Het gebouw zelf is bedekt met een gekleurd doek, in de kleuren van het wapen van Ermelo. Het doek moet voorkomen dat er puin van uitgehakte voegen naar beneden valt. Door de werkzaamheden vervallen tijdelijk een aantal parkeerplaatsen voor de opslag van bouwmaterialen.

VERDUURZAMEN De werkzaamheden zijn gericht op het verduurzamen van het gemeentehuis. De totale kosten bedragen 9,1 miljoen euro. De gemeenteraad heeft hiervoor de benodigde goedkeuring gegeven. Alleen het CDA was tegen. In de plannen worden de kozijnen vervangen en komt er een warmte-koudeopslagbron. Ook komt er LED-verlichting. Met de maatregelen wordt de uitstoot van CO2 met minimaal 85 procent teruggebracht. Dat past binnen de klimaatdoelstellingen van de gemeente.

Ook van binnen verandert het gemeentehuis. De ruimten worden anders ingedeeld om extra ruimte te creëren. De werkzaamheden duren de rest van dit jaar.