• Liek Mulder verzorgt de Harderwijk-lezing 2016.

    Laura van der Linde

Liek Mulder spreekt op tweejaarlijkse ontmoeting voor gedecoreerden

HARDERWIJK Op de middag van de 'lintjesregen', dinsdag 26 april, houdt het Comité Gedecoreerden Harderwijk en Hierden wederom een speciale ontmoeting voor alle dragers in Harderwijk en Hierden van een koninklijke onderscheiding, de gemeentelijke Erepenning of de Erespeld. Gedecoreerden kunnen zich voor deze ontmoeting aanmelden uiterlijk vóór vrijdag 22 april via kabinet@harderwijk.nl of tel. 0341-411230.

Tijdens de tweejaarlijkse ontmoeting, vanaf 14.00 uur in de raadzaal in het stadhuis van Harderwijk, wordt de traditionele Harderwijk-lezing deze keer uitgesproken door Liek Mulder. Hij was onder meer voorzitter van het Platform Samen Kansrijk en secretaris van de Stichting Burger Weeshuis Harderwijk en hij is penningmeester van het Stadsmuseum Harderwijk, voorzitter van het Platform Historisch Harderwijk en auteur van tientallen geschiedenisboeken.

Zijn lezing heeft als titel 'De stille kracht van Harderwijk'. Met als vertrekpunt enkele persoonlijke jeugdervaringen, schetst hij in woord en beeld de 'stille kracht' van Harderwijk, namelijk de bijdrage van vrijwilligers en vrijwilligerswerk aan de Harderwijker samenleving. Hij toont aan dat die bijdragen wezenlijk verschil maken en Harderwijk tot de unieke stad maken die hij nu is. Het is de vijfde Harderwijk-lezing sinds 2008.

Ook gastheer en burgemeester Harm-Jan van Schaik zal dit jaar tijdens de ontmoeting het gezelschap gedecoreerden toespreken.

HARDERWIJKLEZINGEN De eer om de eerste Harderwijk-lezing in 2008 te mogen uitspreken was voor de markante Harderwijker netwerker, bemiddelaar en lobbyist Piet Dijkstra (1924-2013). In 2010 is de Harderwijk-lezing uitgesproken door mr Jan van Ingen, directeur van de Kanselarij der Nederlandse Orden en secretaris van het Kapittel voor de Civiele Orden.

De Harderwijk-lezing is in 2012 uitgesproken door de Harderwijker kolonel b.d. Joop Lodders. Hij was ondermeer commandant Opleidingscentrum Infanterie in Harderwijk, voorzitter van de landelijke Bond van oud-Stoottroepers en Stoottroepers en bestuurslid van Stichting Geuzenverzet 1940-1945 die elk jaar de prestigieuze Geuzenpenning uitreikt.

In 2014 vond de ontmoeting plaats in Paleis Het Loo in Apeldoorn en werd de Harderwijk-lezing uitgesproken door George Sanders, conservator van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden in Paleis Het Loo.

AANMELDEN Voor een goed verloop van de organisatie wil het Comité Gedecoreerden Harderwijk en Hierden (bestaande uit Jan Elgersma, Henk ter Hoeve en Jos Kunne) graag weten hoeveel gasten zij mogen verwachten. Vandaar dat het comité alle gedecoreerden, en hun partner, die bij de ontmoeting en Harderwijk-lezing aanwezig willen zijn oproept om zich uiterlijk vóór vrijdag 22 april aan te melden. Dat kan bij de gemeente Harderwijk (bij voorkeur) per e-mail: kabinet@harderwijk.nl of telefonisch: 0341-411230.