• Alex Kleijnen, Renie Wiersma, Hanneke de Heij en René Arts.

    Wijnand Kooijmans

Meer dan duizend mensen leven in armoede in Ermelo

ERMELO In Ermelo wonen op dit moment 1.017 mensen, onder wie kinderen, die in armoede leven. Dat blijkt uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het getal komt neer op ongeveer vier procent van het totale aantal inwoners van de gemeente Ermelo.

Wijnand Kooijmans

Volgens Alex Kleijnen van Progressief Ermelo steekt dit cijfers nog gunstig af ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De vraag is, zo zegt hij echter, wat is armoede? Wanneer ben je arm. Een vraag die, naar zijn mening, niet gemakkelijk is te beantwoorden. ,,Duidelijk is dat armoede in Nederland niet valt te vergelijken met armoede in landen waar allerlei narigheid aan de hand is, zoals oorlog, droogte en hongersnood."

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau is er sprake van armoede wanneer mensen gedurende langere tijd niet de middelen hebben voor goederen en voorzieningen die in hun samenleving als minimaal noodzakelijk gelden.

Om te ervaren hoe het is om in armoede te leven, heeft een delegatie van Progressief Ermelo het zogenoemde 'Beleefhuis' in Harderwijk bezocht. Kleijnen: ,,Daar werden we geconfronteerd met echte situaties van mensen in armoede. Zo werd ons een indringend geval voorgelegd van een gezin met twee opgroeiende kinderen. Welke keuzes zo'n gezin moet maken om met maar 55 euro in de portemonnee de week door te komen."

VOOROORDELEN Moeilijk, zo zegt Kleijnen. ,,Stress en schaamte brengt het mee. Hoe langer het duurt, hoe lastiger het wordt. Het risico op het maken van schulden is groot. En dan de vooroordelen welke bestaan over arme mensen. Die variëren van 'eigen schuld, dikke bult' en 'bijstandstrekkers zijn profiteurs' tot 'stop maar met roken' en 'doe de hond maar de deur uit." Natuurlijk zijn er mensen die hun armlastigheid zelf in de hand hebben gewerkt. Maar dat is geen reden niet te helpen. Bestrijding van armoede en helpen bij schulden is belangrijk. Anders verliezen mensen perspectief op de toekomst", zo zegt Kleijnen.