• Pixabay

Repair Café Harderwijk helpt ouderen veilig de herfst in

HARDERWIJK Repair Café Harderwijk houdt ook dit najaar een extra bijeenkomst in De Aanleg. Hierbij is speciaal aandacht voor de veiligheid van rollators of rolstoelen van ouderen. De vrijwilligers van het Repair Café gaan onder meer na of de remmen wel goed functioneren, of er niet te veel speling in de handgrepen zit en of de wielen wel soepel draaien. 

De extra bijeenkomst wordt vrijdagochtend 15 november van 9.30 tot 11.30 uur gehouden in wijkontmoetingscentrum De Aanleg aan het Albert Verweijplein.

DESKUNDIGE De vrijwilligers krijgen van 10.30 tot 11.30 uur ondersteuning van een deskundige van ergotherapiepraktijk Actief. Deze deskundige zal bezoekers adviseren bij het gebruik van hun rollator of rolstoel. 

MEER INFORMATIE Overige kapotte spullen worden tijdens de bijeenkomst ook gerepareerd. Het Repair Café is in principe gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Meer informatie is te vinden op www.repaircafeharderwijk.nl.