• Archief BDUmedia

Meer bomen gekapt langs provinciale wegen

ERMELO Provincie Gelderland voert de komende weken groenonderhoud uit langs provinciale wegen. Dat betekent dat er veel gesnoeid en gerooid wordt, dit jaar meer dan gemiddeld. Dat komt mede door de Essentaksterfte.

De provincie beheert zo'n 86.000 laanbomen en 290 hectare boomvakken langs de provinciale wegen. Hiervoor is een onderhoudsplan gemaakt. Op basis hiervan worden bomen gemarkeerd en zijn of gaan gespecialiseerde bedrijven de komende weken aan de slag. De omgeving en de weggebruiker wordt via lokale berichten en borden langs de weg op de hoogte gebracht en gewaarschuwd. De provincie vraagt iedereen rekening te houden met de werkzaamheden en aanwijzingen van eventuele verkeersregelaars op te volgen. Werkzaamheden aan en langs de weg zorgen altijd voor enige overlast, maar geprobeerd wordt dit zoveel mogelijk te beperken.

GROENONDERHOUD Gezonde en vitale bomen langs de weg zijn in het belang van een gezond milieu en aantrekkelijkheid van de provincie. Natuur heeft ook een intrinsieke waarde waarvoor de provincie een zorgplicht heeft. De provincie rooit bomen langs de weg als ze dood zijn, als de boom aan het einde van zijn levenscyclus is, of dat bijna is. Dat kan per boom verschillen. De ene boom leeft langer dan de andere. Door uitdunning kan aan andere bomen de ruimte worden gegeven. Er wordt tevens gerooid daar waar de boom een risico is voor de veiligheid van de weggebruiker.

ESSENTAKSTERFTE De Essentaksterfte is een nieuwe bomenziekte. Op 43 hectare grond langs provinciale wegen staat een monocultuur aan Essen. Ongeveer negentig procent van de bomen zal sterven door deze ziekte, zo blijkt uit onderzoek. Door de Essen nu te vervangen voordat ze helemaal dood zijn wil de provincie gevaarlijke situaties voorkomen. Het hout kan nu nog duurzaam worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor meubels of gereedschap. Uitgangspunt bij het beoordelen van de Essen is het landelijke advies van Probos/WUR en de Vereniging van Bos- en natuureigenaren (VBNE).

NIEUWE BOMEN De komende weken worden er ook veel nieuwe bomen geplant. Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk nieuwe bomen worden geplant op dezelfde plek of plaats als dit verantwoord is. Altijd wordt gekeken of de natuur en het landschap kunnen worden versterkt en verbeterd. De provincie plant daarbij meer soorten bomen door elkaar -om het risico op herhaling wat er nu met de Essen gebeurt- te voorkomen.