• Archief BDU Media

'Meer huizen tot 1,5 ton'

HARDERWIJK De instapprijs voor een koopwoning, in Harderwijk zo rond de twee ton, ligt meestal te hoog voor starters. Zeker een alleenstaande starter kan dat vaak niet betalen. Daarom moet de gemeente meer woningen bouwen die niet duurder zijn dan 150.000 euro. Dat vindt de VVD Harderwijk-Hierden.

Harry Schipper

Het raadslid Menno Doppenberg dient daarom een motie in om het college aan te sporen te kijken of het mogelijk is huizen te bouwen die beter betaalbaar zijn. Hij wil sowieso meer betaalbare koop- en huurwoningen in Harderwijk. ,,Een woning is namelijk het belangrijkste dat er in iemands leven is. Of je nu starter, doorstromer, koper of huurder bent, je wilt goed en betaalbaar kunnen wonen in Harderwijk en Hierden", aldus Doppenberg. Hij wil ook dat Harderwijk niet alleen huizen bouwt waarmee op de huidige woonbehoefte wordt ingespeeld, maar die tegelijk ook toekomstbestendig zijn.

,,Inmiddels wonen steeds meer ouderen langer zelfstandig. Mooi om te zien hoe we ouderen ondersteunen om naar hun wens langer in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Daarvoor zijn levensbestendige woningen nodig. Bij de bouw van nieuwe woningen in het middensegment zal met de komende vergrijzing rekening gehouden moeten worden met maatregelen die dit stimuleren, zoals bredere doorgangen of gelijkvloers wonen", zo laat hij op de site van zijn partij weten. Ook andere raadspartijen hielden tijdens het debat over de Woonvisie tijdens de vorige raadsvergadering pleidooien om meer levensbestendige woningen re realiseren. Om de 'onacceptabel' lange wachtlijsten in de sociale huursector aan te pakken, wil Doppenberg ook een betere doorstroom creëren. Zijn partij zelf ziet het terugdringen van scheefhuur in sociale huurwoningen als één van de oplossingen. Bij scheefhuur blijven mensen die onderhand genoeg geld verdienen voor een koopwoning of duurdere huurwoning toch wonen in een goedkope huurwoning.

De VVD-fractie roept B en W daarom op om op zoek te gaan naar creatieve oplossingen om die scheefhuur tegen te gaan. Tijdens de vergadering op 24 mei stelt de raad de Woonvisie Harderwijk 2017-2027 vast. Het idee erachter is dat je met goede woonplannen de stad sterker en aantrekkelijker kunt maken. Wethouder Jeroen de Jong: ,,De kwaliteit van wonen is zeer bepalend voor de tevredenheid, identiteit, zelfredzaamheid en participatie van Harderwijkers en van groot belang voor de economische ontwikkeling van de stad." De Jong doet een oproep 'aan ontwikkelaars, corporaties, investeerders, zorginstellingen én Harderwijkers om bij te dragen aan de uitwerking van onze visie'. "Samen maken wij de stad!" De Woonvisie is het afgelopen jaar al diverse keren besproken. Ook inwoners van Harderwijk en Hierden deden er hun zegje over tijdens een stadsgesprek en meepraatrondes. Het vorige woonbeleidsplan dateerde uit 2012. Sinds dat jaar is de woningmarkt flink veranderd en werden landelijk de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet 2015 ingevoerd.