• Archief BDUmedia

Meer ruimte voor schuilstallen en paardenbakken in buitengebied

HARDERWIJK Het college van burgemeester en wethouders wil de regels voor schuilstallen en paardenbakken in het buitengebied van de gemeente Harderwijk verduidelijken en verruimen. Aanleiding hiervoor is de onrust die bij bewoners in het buitengebied is ontstaan na een handhavingsactie van vorig jaar.

Op dit moment is in het buitengebied weinig tot geen mogelijkheden voor het realiseren van schuilstallen en (vrijstaande) bakken voor paarden. Met de aanpassing wil het college de kwaliteit van de omgeving verbeteren. Daarnaast moeten
landschapswaarden en natuur beschermd worden.

Vanaf 17 januari 2019 ligt een ontwerp van de Beleidsregel schuilstallen en paardenbakken voor een periode van zes weken ter inzage in. Gedurende die tijd kunnen er zienswijzen worden ingediend. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht bij de heer Yarno Maas, projectleider, bij de gemeente Harderwijk. Hij is te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente: (0341) 411 911.