• Recreatieparken in Ermelo moeten sneller kunnen moderniseren.

    Wijnand Kooijmans

Minder regels en maatwerk in gemeente Ermelo

ERMELO Met een nieuw bestemmingsplan moet de gemeente Ermelo in de toekomst soepeler kunnen inspelen op wensen van recreatieondernemers. De regels moeten minder belemmerend werken en er moet meer maatwerk mogelijk zijn.

Wijnand Kooijmans

Recreatie en toerisme is een belangrijke sector voor de gemeente Ermelo. Met bijna honderd vakantieparken heeft Ermelo de meeste verblijfsplaatsen op de Noord Veluwe. Het nieuwe bestemmingsplan moet flexibeler en duidelijker worden voor alle bestaande recreatieterreinen. De wens hiertoe is vooral afkomstig van de verschillende recreatieondernemers. Zij ervaren dat de regels in het huidige bestemmingsplan 'Recreatieterreinen' belemmerd werken om mee te kunnen groeien in de veranderde vraag van de recreanten.

Daarnaast wil de gemeente recreatieterreinen planologisch mogelijkheden bieden voor functieverandering. Dat past ook binnen de visie 'Vitale Vakantieparken.' Vooral binnen Horst wordt gekeken welke recreatieterreinen hier in de toekomst nog bestaansrecht hebben, omdat het veelal gaat om kleinschalige bedrijven.

VOORBEELD Als voorbeeld van een regel die belemmerend werkt noemt wethouder Laurens Klappe het verzoek van een ondernemer die huisjes in de vorm van een wild zwijn wil realiseren. Alleen de oren zouden dan hoger worden dan op grond van het huidige bestemmingsplan is toegestaan. ,,Om daar een plan voor te wijzigen gaat wel heel ver", zo zegt de wethouder. Ook al gezien de tijd en de kosten die daarmee voor de ondernemer zijn gemoeid.

In het verleden heeft de gemeente alleen maar kleine recreatiewoningen toegestaan, mede uit angst voor permanente bewoning. In de tegenwoordige tijd willen families vaak bij elkaar zitten en zijn de huisjes daarvoor te klein. In het nieuwe plan moet het, zo denkt Klappe, wellicht mogelijk maken hiervoor vier of vijfjes huisjes aan één te schakelen met een gezamenlijke kamer om bijvoorbeeld de maaltijden te nuttigen.

OMGEVING Bij het opstellen van het plan wordt wel nadrukkelijk gekeken naar de omgeving waar de parken zijn gevestigd. Dat maakt dat de regels voor de parken aan de Drieërweg anders komen te liggen dan voor het Tonselse Veld waar naast de vakantieparken ook bedrijven zijn gevestigd. ,,We willen regels bieden die het de ondernemer mogelijk maken snel in te spelen op de veranderende wensen van de consument."

Het is volgens projectleider Jolanda Blok zaak te kijken wat je in een gebied wel of niet kunt toestaan. ,,Eén van de vragen is bijvoorbeeld of je de horeca helemaal los laat. Daarover willen we de komende tijd met de betrokken ondernemers zelf gaan praten. Wij willen de ondernemers beter faciliteren en hen de kans bieden sneller in te spelen op wijzigende wensen."

Over anderhalf jaar moet het plan gereed zijn.