Minder rijke kinderen kunnen aan kunst doen

ERMELO Ermelo gaat deelnemen aan het Jeugdcultuurfonds om zo kunst en cultuur voor alle inwoners van deze gemeente bereikbaar te maken. Hiervoor is een samenwerkingsoverkomst gesloten met de stichting Jeugdcultuurfonds Gelderland. Bij de start in gebouw Pinel werd een cheque van 2.500 euro voor het fonds aangeboden door directeur Marcel Korving van Rabobank Randmeren. De start werd muzikaal omlijst.

Wijnand Kooijmans

Het fonds is bedoeld om drempels weg te halen en kinderen in een achterstandspositie de kans te geven mee te doen door middel van actieve cultuurbeoefening. In Ermelo zijn achthonderd huishoudens met een laag inkomen met gezamenlijk 186 kinderen. Dit aantal is gebaseerd op cijfers vanuit 2015 maar er bestaat geen reden aan te nemen dat de huidige situatie hiervan afwijkt.

Wethouder Laurens Klappe: ,,Het moet geen verschil maken of een kind wel of geen daadkrachtige ouders heeft. Door het fonds kan een kind, dat kunst- en cultuurlessen wil volgen maar daarbij op een financiële drempel stuit, gewoon meedoen. De bijdrage voor de contributie en bijvoorbeeld balletkleding of de huur van een instrument wordt vanuit het fonds betaald."

Ouders kunnen overigens zelf geen aanvraag indienen. Dat kan alleen door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en de gezondheidszorg. Deze opzet is vergelijkbaar met het Jeugdsportfonds dat al in 2014 is opgestart in Ermelo. De aangewezen personen voor dit fonds kunnen ook aanvragen doen voor het cultuurfonds.

De gemeente Ermelo stelt vier jaar lang jaarlijks drieduizend euro beschikbaar voor het fonds. Dat bedrag komt bovenop de 7.500 euro die de komende twee jaar naar het Jeugdsportfonds gaat.