• Lex van Lieshout

Mishandelingen vooral in zorginstellingen

ERMELO Volgens zowel de gemeente als de politie heeft Ermelo niet te kampen met ernstige veiligheidsproblemen. Dat er desondanks sprake is van een stijging op de landelijke criminaliteitslijst van het AD, komt - zo is berekend - vooral door de aanwezigheid van instellingen. Uit een onderzoek is aan het licht gekomen dat meer dan de helft van de mishandelingen in 2016 in Ermelo heeft plaatsgevonden in zorginstellingen.

Wijnand Kooijmans

'Mishandeling' heeft de zwaarste wegingsfactor in de AD Misdaadmeter. De criminaliteit is daadwerkelijk in Ermelo maar met drie procent gestegen en dat verklaart niet plek 49 die Ermelo in de lijst inneemt. Volgens burgemeester André Baars stimuleren gemeente en politie al jaren hulpverleners in de zorg om aangifte te doen van delicten als mishandeling. ,,Dat de meeste aangiftes hiervan dan ook uit zorginstellingen komen, zegt meer over de hoge bereidheid aangifte te doen dan over de onveiligheid op straat. Het is dan ook jammer dat we op een misdaadmeter hierop worden 'afgerekend'", zo zegt hij.

Wanneer de aantallen uit de zorginstellingen niet worden meegeteld staat Ermelo pas op plek 121 van de misdaadmeter. Baars: ,,En dan laat ik het aantal bedreigingen en vernielingen binnen de instellingen nog buiten beschouwing, anders stonden we nog lager."

INWONER Volgens Baars geeft de misdaadmeter ook een vertekend beeld omdat wordt uitgegaan van de gemiddelde criminaliteit per inwoners. Hierbij wordt uitgegaan van het aantal inwoners dat officieel in Ermelo staat ingeschreven en dat rond de 26.500 mensen ligt. ,,Maar met meer dan honderd vakantieparken en een absolute stijging van zo'n vijftienduizend inwoners in het toeristenseizoen, ligt het officieuze aantal een stuk hoger." Daarbij moet, zo vindt Baars, ook nog eens worden meegenomen dat Ermelo is

gelegen tussen twee snelwegen en daarom vanwege de toegankelijkheid een gemakkelijk prooi is voor criminelen. ,,Dan hebben we wel een aantal heel bepalende negatieve factoren in Ermelo.

BEELD Dat maakt ook, zo vindt hij, dat gemakkelijk een verkeerd beeld van Ermelo kan ontstaan als het gaat om de veiligheid op straat. De eerder gehouden veiligheidsmonitor wijst uit dat mensen zich in Ermelo nauwelijks onveilig voelen op straat. Het aantal mensen dat zich zeer onveilig voelt op straat is, volgens deze gegevens, bijna op de vinger van één hand te tellen. Onder meer valt, zo zegt Baars, de criminaliteit mee als het gaat om het uitgaanspubliek. Binnenkort vindt overigens nieuw onderzoek plaats waarbij ook een vergelijk wordt getrokken met andere gemeenten van ongeveer dezelfde grote. Vergelijkbare gemeenten als het gaat om de aanwezigheid van zorginstellingen zijn elders in Nederland niet of nauwelijks te vinden.

Het geweld in de instellingen heeft wel de aandacht van alle betrokken partijen, zo geeft Baars aan. Dat maakt ook dat gemeente en politie volop in gesprek met de instellingen hoe de veiligheid binnen hun deuren kan worden verbeterd. Onder meer wordt daarbij ook aandacht geschonken aan het aantal jongeren dat wegloopt van een instelling als Groot Emaus.