Muziekonderwijs voortgezet op nieuwe wijze

HARDERWIJK - Het muziekonderwijs in de gemeente Harderwijk maakt een succesvolle doorstart. Nadat de regionale muziekschool en haar opvolger, Studio 155 gestopt zijn met het aanbieden van muziekonderwijs is er nu een vervolg. Cultuurkust (het voormalige centrum van de Kunsten 't Klooster) geeft nieuw elan aan het muziekonderwijs in Harderwijk en biedt sinds september 2014 muziekonderwijs aan. Via scholen maken leerlingen kennis met muziek. De amateurverenigingen worden ondersteund met de voortzetting van muziekonderwijs aan leden van de HaFaBra-organisaties (Harmonie Fanfare Brassband) in Harderwijk. Dit betekent theorieonderwijs, harmonieleer, solfège, muziekgeschiedenis, examinering dirigentenopleiding en kennismaking met HaFaBra via bijvoorbeeld naschools onderwijs. Verder wordt het mogelijk om via een digitale portal vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Voordat Cultuurkust het nieuwe aanbod voor muziekonderwijs heeft samengesteld, heeft Cultuurkust de vraag naar muziekonderwijs in kaart gebracht. Hiervoor heeft Cultuurkust gesprekken gevoerd met het primair onderwijs en de amateurverenigingen. De nieuwe activiteiten zijn vraaggericht en richten zich op twee belangrijke speerpunten, het stimuleren van cultuureducatie en amateurkunst. Dit nieuwe muziekonderwijs sluit naadloos aan op het gemeentelijk beleid. De muziekactiviteiten zijn voorlopig voor anderhalf jaar gegarandeerd. In het laatste half jaar worden de opzet en de resultaten van dit vernieuwde muziekonderwijs geëvalueerd. Op basis van deze informatie zal het college een besluit nemen over de voortzetting van het muziekonderwijs.