• Natuurtuin de Zandkamp werd tijdens Oud en Nieuw afgelopen jaar getroffen door vandalisme.

    @NMPErmelo

College: 'Vijver is geen vijver'

ERMELO De vijver naast de Natuurtuin aan de Konijnenwal in Ermelo ligt er erbarmelijk bij. Voor de raadsleden Dick Tillema (ChristenUnie) en Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) reden het college van burgemeester en wethouders aan de tand te voelen.

Wijnand Kooijmans

Maar, zo zegt dat college, het woord 'vijver' wordt ten onrechte gebruikt. De werkelijke functie is een berging/overstort van rioolwater. Als gevolg van de waterdoorlatende bodem valt de berging in de zomermaanden vaak droog. Om dit droogvallen ook te bewerkstelligen, waarmee de benodigde bergingscapaciteit wordt bereikt, wordt de berging, ook jaarlijks doorgespit. Dat heeft tot gevolg dat er momenten zijn waarop het zand van de bodem zichtbaar is.

In tegenstelling tot wat de vragenstellers vermoeden wordt er geen wit zand gestort in de 'vijver', maar is dit een gevolg van het doorspitten van de bodem. Bij lage waterstand komt op enkele plekken de bodem boven de waterspiegel uit.

Het college geeft aan op dit moment te werken aan een toekomstvisie voor de Zandkamp. Daarin kan dan ook de wens van de vragenstellers worden meegenomen wat het college er aan gaat doen om de 'vijver' weer een lust voor het oog te maken.