• De bestaande overweg verdwijnt voor autoverkeer voor een nieuwe ontsluiting.

    Wijnand Kooijmans

'Park moet wel park blijven'

ERMELO De Stichting Natuur- en Milieu Platform Ermelo (NMP) maakt zich zorgen over de plannen voor het landgoed Veldwijk. Eén van de mooiste, zo niet het mooiste park van de gemeente Ermelo volgens vicevoorzitter Bert Stoter.

Wijnand Kooijmans

Stoter vindt dat minstens de huidige biodiversiteit van het landgoed moet worden gewaarborgd, zo niet verbeterd. De stichting heeft bij het opstellen van het structuurplan met grote tegenzin compromissen gesloten waarbij is uitgegaan van een driedeling van het park. Dat ziet hij in het nu gepresenteerde masterplan niet meer terug.

BOOM De vrees leeft bij de stichting dat de plannen gaan ten kosten van bomen en bos. Waarbij, zo zegt Stoter, moet worden bedacht dat iedere boom waardevol is. Hij vindt dat er alsnog een deskundig onderzoek moet worden uitgevoerd om de kwaliteit en kwantiteit van de huidige biodiversiteit. Daarmee kan worden voorkomen dat achteraf nog onderzoeken moeten worden uitgevoerd, zoals bij de opstelling van het plan voor Strand Horst.

Albert van Esterik, voorzitter van de Raad van Bestuur van GGz, wil haast met de plannen omdat zijn organisatie op korte termijn wil starten met investeringen in de zorgzone waar GGz de eigen activiteiten concentreert. De woningbouw in het masterplan is essentieel om de kosten van de plannen te dragen. Het is volgens hem van het grootste belang dat duidelijkheid wordt verschaft en plannen niet worden vertraagd.

AMBULANCES De ontsluiting van het zorgdeel op de Oude Nijkerkerweg wordt van belang gevonden gezien de aanwezigheid van patiënten op dit deel van het terrein. Zo wil men ook voorkomen dat ambulances eerst over het gehele terrein moeten rijden om de plek van bestemming te bereiken.

Bij de fracties in de gemeenteraad leven ook vragen. Evelien Kars (Progressief Ermelo) wil behoud van het parkachtige karakter. Naar aanleiding van haar vragen blijft dat de verplaatsing van de moestuin naar een plek op 's Heeren-Loo is afgeblazen door deze organisatie.

Er wordt nu overleg gevoerd met de volkstuinvereniging om alsnog tot een geschikte locatie te komen. De dierenweide is niet meegenomen, zo zegt projectleider Nicole Weijers, in de plannen en verdwijnt dan ook.

BOUW Ook Monique van den Broek (VVD) vindt dat het parkachtig karakter niet verloren mag gaan. Gezien de behoefte aan woningen in Ermelo vindt zij het vreemd dat niet wordt gestart met de bouw daarvan. In antwoord op een vraag van Pieter Stam (SGP wordt de kans klein geacht voor CPO-projecten binnen de woningbouwplannen.

Erik van der Weide (CDA) vindt de bouw van meer woningen dan oorspronkelijk gepland mooi gezien de behoefte, maar dat mag niet ten koste gaan van de parkachtige uitstraling van het landgoed, zo is zijn mening.