• Ermelo gaat nadenken over de toekomst van de natuurtuin.

    Stichting NMP Ermelo

Visie voor gemeentewerf en natuurtuin

ERMELO Voor het toekomstig gebruik van de Zandkamp gaat het Ermelose college van burgemeester en wethouders een visie opstellen. Hiermee
moet verloedering van het gebied worden voorkomen.
Wijnand Kooijmans
Het terrein wordt gedeeltelijk gebruikt als opslag voor de gemeentewerf. Al in 2018 is besloten alle activiteiten onder te brengen op de gemeentewerf aan de Oude Telgterweg waarbij de locatie Zandkamp overbodig wordt.
NATUURTUIN Een deel van het terrein is in gebruik als natuurtuin door de Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo (NME) , de
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, landschapsbeheer Gelderland en twee imkers. Aan de hand van de op te stellen visie wil
het college een besluit nemen over het initiatief van het NME om de natuurtuin verder vorm van de geven.
De locatie was in eerste instantie in gebruik gegeven aan een bijenhouder maar is intussen omgevormd tot een natuurtuin die niet
alleen door de bijenhouder wordt gebruik. Dit wordt gedoogd door het college. Door het gebied loopt het Pelserpad waarvoor de gemeente met
de Stichting Landschapsbeheer een beheerscontract heeft afgesloten.
WENSEN Gebruikers en omwonenden worden in een vroegtijdig stadium gevraagd naar hun wensen voor het gebied. Ook intern wordt er gekeken
naar de wensen en eisen en mogelijke belemmeringen voor toekomstige ontwikkelingen. De kosten voor het opstellen van de toekomstvisie
worden geraamd op vijfduizend euro.