• Bedrijventerrein Kerkdennen in Ermelo moet op de schop

    Foto: Melissa Hofland

'Nee' tegen aankopen Kerkdennen

ERMELO Het uitkopen van bedrijven op Kerkdennen kost enkele tientallen miljoenen euro's en moet daarom voor eens en altijd als optie van tafel. Dat vindt het SGP-raadslid Leo van der Velden. Hij kwam tot zijn uitspraak tijdens de behandeling van de zogenoemde verkleuringsnotitie Kerkdennen.

Wijnand Kooijmans

Zijn uitspraak staat lijnrecht tegenover de visie van Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) die het opkopen van bedrijven wel voorstaat. Dat is, volgens haar, nodig om te komen tot bedrijven die minder belastend zijn voor het milieu. Met deze opgave is het college van burgemeester en wethouders op pad gestuurd en daar ziet zij in de notitie niets van terug. Ze vindt dat nu te veel wordt uitgegaan van het opknappen van het bedrijventerrein. Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) ziet het liefst de gehele notitie teruggenomen door het college.

Hij wil een bredere inspraak van de burger dan tot nu toe het geval is geweest. Maar daarvoor vindt hij niet direct een meerderheid binnen de raadscommissie infrastructuur en ruimte.

Met hem hikken de meeste partijen wel aan tegen het bedrag van bijna twee miljoen euro dat het college nodig denkt te hebben voor maatregelen die het bedrijventerrein Kerkdennen vooral verkeersveiliger moeten maken. Maar definitieve uitspraken willen de partijen pas doen wanneer een definitief voorstel op tafel ligt.

Het parkeren van vrachtwagens speelt daarin een belangrijke rol. Lang parkeren van vrachtwagens wil het college niet meer toestaan. Van de Knaap vindt dat daaraan dan wel direct een oplossing moet worden gekoppeld evenals voor de verkeersontsluiting richting Nulde in de gemeente Putten. Daarin vindt hij steun bij andere partijen Maar een oplossing daarvoor is, zo geeft wethouder Esther Heutink aan, moeilijk te vinden.

Uitgangspunten voor het college zijn dat Kerkdennen behouden blijft als bedrijventerreinen en op termijn te komen tot lichtere bedrijvigheid. ,,Deels is dat ook al gerealiseerd", zegt Heutink. Als college wil men, ook gezien uitspraken van de gemeenteraad, echter geen actief grondbeleid voeren. Mogelijk krijgt men voor het verwezenlijken van het plan subsidie van de provincie Gelderland. Zekerheid wil de provincie echter pas geven, zo geeft de wethouder aan, zodra het plan is vastgesteld. Kritiek was er van Nico van Harten van de Fietsersbond Ermelo. Hij vindt dat de aanleg van fietssuggestiestroken niet past binnen het beleid van Ermelo. ,,Je maakt fietsstroken of helemaal geen fietsstroken."

Hij wil dat de Oude Telgterweg vanaf de Margrietrotonde duurzaam wordt ingericht en pleit tevens voor invoeren van 30 kilometer en aanpassing van de kruising Heidelaan met de Steijnlaan.

Waar Bonnie Wopereis namens de Bedrijven Kring Ermelo uitstel van de aanpak van Kerkdennen onverantwoord vindt omdat er sprake is van een verpauperd bedrijventerrein.

Mede om het enthousiasme onder ondernemers te behouden. Die moeten rond de 125.000 euro meebetalen. Kritiek is er ook van inwoner Willem van der Veer. Die vraagt zich af of een investering van rond de twee miljoen euro is verantwoord omdat problemen deels alleen worden verplaatst.