• Wijnand Kooijmans

Nieuw college Ermelo treedt 19 april aan

ERMELO Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo moet donderdag 19 april worden geïnstalleerd. Dat is het streven van Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, VVD en SGP die ieder een wethouder gaan leveren.

 

De vier partijen willen de onderhandelingen voor deze dag hebben afgerond. De manier van besturen wordt meer naar buiten gericht. Dat vraagt, zo geven de lijsttrekkers aan, dat wethouders meer tijd buiten het gemeentehuis doorbrengen. Participatie van zowel de inwoners als het bestuur vraagt volgens hen om een andere werkwijze. Dat past ook binnen de in te voeren Omgevingswet die meer inspraak van burgers vereist.

 

Voor Progressief Ermelo keert Laurens Klappe als enige terug in het college. Van Jan van den Bosch (CDA) en Jan van Eijsden (ChristenUnie) was al bekend dat ze niet zouden terugkeren. Daarmee valt alleen zittend wethouder Esther Heutink (CDA) definitief buiten de boot.

 

Voor BurgerBelangen Ermelo wordt Wouter Vogelsang wethouder. Daarmee mag worden aangenomen dat hij zich de komende jaren met financiën bezig gaan houden. Afhankelijk van de portefeuille was lijsttrekker Bart van der Knaap ook in beeld als wethouder voor deze partij.

 

Leo van der Velde wordt wethouder voor de SGP. Hans de Haan, lid van Provinciale Staten van Gelderland wordt de wethouder voor de VVD.

 

De vier partijen zijn tot de conclusie gekomen dat de financiën wel zorgen baren. Zonder veranderend beleid ontstaat in 2022 een structureel tekort van 2,8 miljoen euro per jaar. Deze wetenschap is, zo erkennen ze, wel van invloed op de mogelijkheden voor onder meer nieuw beleid.

 

Bart van der Knaap en lijsttrekker Anneke Knoppert van Progressief Ermelo gaan zich richten op de door hen gewenste nieuwe werkwijze van de raad. Uitgangspunt is dat de rol van het college van burgemeester en wethouders minder toonaangevend moet zijn dan in de afgelopen jaren. De raad moet weer de rol krijgen van het hoogste orgaan van de gemeente.