• Wijnand Kooijmans

Gemeente Ermelo vernieuwt de indienwijze woningbouwplannen

ERMELO Gemeente Ermelo slaat een nieuwe weg in met de werkwijze van het indienen van woningbouwplannen. Bij woningbouwinitiatieven zonder gewijzigd bestemmingsplan wordt nu ieder jaar tussen maart en juni gekeken of de plannen binnen de doelstellingen van de gemeente passen alvorens zij medewerking verleent.

Factoren waarop de gemeente de woningbouwinitiatieven op beoordeelt zijn: locatie, doelgroep, duurzaamheids- en gezondheidsambitie, parkeertabel en bouwtermijn. Bij elk onderdeel zijn punten te krijgen. Ook wordt er gekeken naar de woningbehoefte binnen de gemeente, de omvang van het project, planning en realisatie en de beschikbare capaciteit. Samen bepaalt dat of het woningbouwplan een prioritaire status krijgt en door kan gaan. Bij een negatief besluit kan er het volgende jaar een aangepast plan worden ingediend. 

HAALBAARHEIDSTOETS Voordat de gemeente de afweging maakt, wordt er eerst een haalbaarheidstoets gedaan voor het woningbouwplan. Dit gebeurt acht à tien weken na het indienen. Hierin wordt gekeken naar de invloed van het plan om de omgeving en omgekeerd. 

Ieder jaar wordt in juni bekend gemaakt aan welke woningbouwplannen de gemeente meewerkt en een prioritaire status krijgt. Een plan met een prioritaire status moet binnen drie jaar worden uitgevoerd.