• Robert Vos

Nieuw woonplan Ermelo volgend jaar klaar

ERMELO Het nieuwe toekomstplan voor woningen in de gemeente Ermelo, de woonvisie, moet volgend jaar klaar zijn om voor te leggen aan de gemeenteraad.

Wijnand Kooijmans

De huidige visie stamt uit 2014 en gaat uit van de bouw van gemiddeld honderd woningen per jaar. Bij de opstelling van de nieuwe visie wordt onder meer Uwoon betrokken maar ook andere belanghebbenden, zoals makelaars.

Door wethouder Laurens Klappe wordt geconstateerd dat nu vooral de bouw van appartementen achter blijft. De woonvisie moet ook antwoord geven op de vraag of het aantal van honderd woningen moet worden verhoogd. Volgens Klappe gaat de provincie momenteel ruimhartiger met het aantal te bouwen woningen om, mits de noodzaak wordt aangetoond.

Momenteel is nog het devies dat eerst moet worden gekeken naar mogelijkheden van nieuwbouw binnen de bebouwde kom. Om een groene gemeente te blijven is het, zo zegt Klappe, misschien echter wel nodig sneller te kijken naar mogelijkheden te bouwen in het buitengebied. Met de woonvisie wil Ermelo een fijne gemeente blijven om te wonen voor iedereen.