• Archief BDU Media

Verbazing rond bouw woning

SPEULD De nieuw te bouwen woningen op het perceel Garderenseweg 70 in Speuld worden door het college van burgemeester en wethouders toegestaan omdat aan de gestelde voorwaarden kan worden voldaan.

Wijnand Kooijmans

Dat geeft het college aan in antwoord op vragen van een inwoner van Speuld. Die verbaast zich erover dat structureel wordt afgeweken van het bestemmingsplan 'agrarische enclave en Speuld.' Ook al omdat eerdere aanvragen op dit perceel te mogen bouwen zijn afgewezen door het college.

REDEN De betreffende inwoner wijst erop dat meerdere malen 'wonen achter wonen' de reden is geweest huizenbouw niet toe te staan in de gemeente Ermelo. Dit omdat men precedenten wil voorkomen. Hij vraagt zich dan ook af waarom dat nu ineens voor het perceel aan de Garderenseweg wel wordt toegestaan.

Het college zegt dat het eerste plan uitging van realisatie van woningen direct achter de woning Garderenseweg 68. Nu de woningen in lijn worden gebouwd met dat perceel ontstaat er, in de visie van het college, een natuurlijk bebouwingsbeeld en kan medewerking aan het verzoek worden verleend. Ook is het plan landschappelijk goed in te passen.