• Initiatieven van bewoners van de Retiefstraat worden genoemd als voorbeeld hoe een buurt kan meewerken.

    Wijnand Kooijmans

Nieuwe groenvisie wil waardevol groen behouden

ERMELO Ermelo is na ruim veertig jaar versleten wat betreft onderhoud van groen en wegen. Dat zegt wethouder Jan van Eijsden bij de presentatie van de nieuwe groenvisie. Deze geldt voor de komende tien jaar.

Wijnand Kooijmans

 

Bij de start van de huidige gemeente Ermelo in 1972 mocht een zak geld in ontvangst worden genomen, maar is niet beseft dat zaken op termijn moesten worden vervangen. Als voorbeeld noemt Van Eijsden de gagareboxen in Ermelo-West, maar wijst hij ook naar de wegen. Daarnaast is in de tijd dat moest worden bezuinigd het onderhoud aan het groen teruggeschroefd. Met als gevolg veel klachten. ,,Waardoor we het misschien toch weer anders moeten gaan doen", zegt hij.

 

VITAAL De oude groenvisie was dertien jaar oud. De nieuwe heeft als titel meegekregen 'Samen houden we Ermelo vitaal groen." Wat groen is houdt men graag groen, waar nodig wordt naar kansen gezocht meer groen aan te leggen. De visie is tot stand gekomen na overleg met onder meer inwoners,organisaties, experts en raadsleden. Alleen al van inwoners werden vierhonderd reacties ontvangen.

Identiteit, gezondheid, biodiversiteit, klimaat en duurzaamheid, participatie en economie zijn de pijlers van de nieuwe visie. Het betekent onder meer dat groen integraal onderdeel uitmaakt van elk plan. Openbaar groen met mensen uitnodigen tot bewegen.

BUURTEN Bij alle plannen kunnen burgers meepraten en meedoen. Gehoopt wordt ook op buurten waar bewoners zelf groen gaan onderhouden. De Retiefstraat wordt door Van Eijsden als goed voorbeeld genoemd. Daar is door de bewoners onder meer een groentetuin aangelegd. 

 Bij de aanplant wordt gekeken naar mogelijkheid te kiezen voor groen dat goed is voor bijen, insecten en vogels. Bij het maken van plannen wordt groen op een gelijkwaardige wijze meegewogen met andere belangen. Voor particuliere eigenaren van waardevolle bomen komt er de mogelijkheid subsidie te krijgen. Beschernde soorten worden in stand gehouden volgens de natuurwetgeving.

 

BOS Het beheer wordt gericht op het in standhouden van alle functies in het bos, Bossen blijven bereikbaar en toegangelijk maar wel binnen de mogelijkheden van veiligheid en natuurwetgeving. Gekapt hout wordt, zo is de voorkeur van het college van burgemeester en wethouders, verkocht of laat men liggen. In het uiterste geval kan versnippering plaats vinden. Maar liever niet, zo zegt Van Eijsden.

 Binnen het stedelijk gebied wordt honderd vierkante groen per woning aangehouden en een halve boom per inwoner. Op dit moment varieert de hoeveelheid groen van dertig vierkante meter per woning in het centrum tot 150 vierkante meter per woning in Ermelo-Noord. 

Volgende stap is het opstellen van een uitvoeringsplan. Dat is een zaak, zo zegt Van Eijsden, van het nieuwe college van burgemeester en wethouders dat na maart 2018 aantreedt.