• Archief BDU Media

Noord-Veluwe unaniem tegen verhoging maximumsnelheid A28

VELUWE "Verhoging van de maximumsnelheid voor personenauto's naar 130 km/h gaat ten koste van de verkeersveiligheid, de gezondheid en het milieu." Dat schrijft Regio Noord-Veluwe(RNV) namens de samenwerkende gemeenten in een brief die vandaag is verstuurd aan minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). De gemeenten vrezen voor meer (ernstige) ongevallen en zijn bezorgd over een toename van geluidsoverlast en gezondheidsklachten.

Nederland kent sinds 2012 een maximumsnelheid van 130 km/h, maar op een aantal snelwegen geldt een lagere limiet. En dat is volgens Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten niet voor niets. Terwijl de minister de maximaal toegestane snelheid wil verhogen, pleiten de gemeenten juist voor een verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km/h en het gebruik van extra spitsstroken. Volgens hen is dat de beste oplossing voor een betere doorstroming op de A28 en een grotere verkeersveiligheid.

Geluidsoverlast

Het ontwerpverkeersbesluit van de minister staat bovendien haaks op het overleg dat RNV namens de gemeenten al geruime tijd voert met Rijkswaterstaat en de bewoners die zich hebben verenigd in een actiecomité.Het eventuele voordeel van een iets kortere reistijd bij een hogere maximumsnelheid, weegt volgens de gemeenten niet op tegen de nadelen. Bewoners ondervinden al jaren geluidsoverlast door het verkeer op de A28. Het verhogen van de maximumsnelheid maakt dit probleem alleen maar groter. Bovendien komt de luchtkwaliteitnog verder onder druk te staan: gezondheidsklachten zullen toenemen door meer uitstoot van stikstof.

Extra maatregelen

Mocht de minister toch volharden in haar standpunt, dan vinden de gemeenten dat er extra maatregelen moeten worden genomen. Die moeten de doorstroming en veiligheid van het verkeer verbeteren evenals de leefbaarheid voor de omwonenden van de A28. De gemeentenpleitendus voor de aanleg van spitsstroken op de A28, die gepaard moeten gaan met verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km/h. Zij wijzen ook op het ontbreken van filedetectie met matrixborden. Dit leidt tot aanrijdingen, omdat automobilisten de files te laat opmerken.