Omstreden lanen gaan open

ERMELO De Prins Hendriklaan en de Maxima in Ermelo gaan van het slot en worden weer onderdeel van een doorgaande route. Daarnaast worden de Julianalaan en de Jacob Catslaan ingericht voor een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur.

Wijnand Kooijmans

Bekend is dat tegen het weer openstellen van de Prins Hendriklaan de nodige bezwaren bestaan. Wethouder Jan van Eijsden denkt dat een deel komt omdat wordt aangenomen dat hier straks vijftig kilometer per uur mag worden gereden. Maar aan de huidige snelheid van dertig kilometer per uur wordt niet getornd. Het besluit de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer is,

zo geeft Van Eijsden aan, is desnoods genomen in verband met de bouw van woningen in het gebied Het Trefpunt. Daarmee wilde het college de zorg weg nemen over de gevolgen van het bouwverkeer en de verkeersstromen tussen de Kolbaanweg en de Harderwijkerweg. In eerste instantie betrof de afsluiting alleen de Prins Hendriklaan, later is daaraan de Maximalaan toegevoegd. Aan de afsluiting is destijds geen termijn verbonden.

Van Eijsden zegt dat nu de bouw in Het Trefpunt is afgerond er een nieuwe situatie is ontstaan die het weer openstellen van de Prins Hendriklaan rechtvaardigt. 'Er is hier sprake van een nieuwe dynamiek die vraagt om een andere aanpak." Volgens hem zijn er naast tegenstanders ook meerdere mensen die het openstellen van de weg toejuichen. 'De Berlijnse muur kan

verdwijnen, de roadblokken verdwijnen." Hij verwacht wel dat tegen het te nemen verkeersbesluit bezwaren worden ingediend. Maar deze schorten het openstellen van de weg niet op. Dat kan alleen door een schorsingsverzoek in te dienen waarna de rechter beslist over de rechtmatigheid van het verkeersbesluit en of dat moet worden opgeschort. Wel heeft de gemeente met

vier kopers van gronden langs de Prins Hendriklaan een overeenkomst gesloten waarin is opgenomen dat de weg afgesloten blijft. Maar Van Eijsden verwacht wel dat het college er met hen uitkomt. Wellicht wordt door betrokkenen wel een schadeclaim ingediend.

Voor de afsluiting ongedaan wordt gemaakt wordt de weg wel eerste grondig schoongemaakt. Dit omdat de weg de laatste jaren nauwelijks is gebruikt. De wethouder verwacht dat de afsluiting binnen enkele maanden ongedaan is gemaakt.

De werkzaamheden aan de Julianalaan en de Jacob Catslaan moeten maart/april volgend jaar zijn afgerond. De Jacob Catslaan wordt onder meer van stil asfalt voorzien. Langs de Julianalaan komt, zo geeft Van Eijsden aan, geen aanvullend voetpad. Voetgangers kunnen straks gebruik maken van de berm of van de fietsstroken die langs deze weg worden aangelegd. Langs de weg worden geen opstaande banden aangelegd. De aansluitingen met de zijwegen worden vormgegeven door middel van drempels waarop een maximumsnelheid

geldt van dertig kilometer per uur. Bestaande drempels en plateaus verdwijnen. Verkeer van rechts houdt op beide wegen wel voorrang. Van Eijsden verwacht dat door de maatregelen de verkeerssituatie voor bewoners van de Horsterweg verbeterd.

De bloembakken uit de Prins Hendriklaan gaan verdwijnen waarna de weg wordt schoongemaakt.