• De heer Huiskamp (stichting Proo), wethouder Teeninga en de heer Palland (stichting VCO) ondertekenen het onderwijsconvenant.

Onderwijs voor kinderen AZC Harderwijk geregeld

HARDERWIJK Om basisonderwijs voor kinderen in het AZC mogelijk te maken, hebben de gemeente en de schoolbesturen van Stichting Proo en Stichting VCO Harderwijk - Hierden woensdag een onderwijsconvenant getekend. Hierin zijn afspraken gemaakt over het onderwijsaanbod voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, het aantal beschikbare locaties, de opleiding van personeel en het bijhouden van de leerlingenadministratie. Daarnaast stemmen de twee schoolbesturen af met het CVMBO/Landstede, waarin een internationale schakelklas voortgezet onderwijs wordt aangeboden.

Voor alle kinderen in Nederland geldt de leerplicht, dus ook voor kinderen die vanaf 1 juli in het AZC Harderwijk komen wonen. ,,Om de onderwijsvoorzieningen mogelijk te maken, zijn we tijdig in gesprek gegaan met de schoolbesturen van Stichting Proo en Stichting VCO Harderwijk - Hierden. Door de constructieve houding van beide besturen kunnen de kinderen in het AZC vrijwel direct naar school. Daar ben ik ontzettend blij mee, want hierdoor blijft de leerachterstand voor deze kinderen zo klein mogelijk", aldus onderwijswethouder Teeninga. De kinderen krijgen in eerste instantie taalonderwijs in speciale, kleine klassen, waarbij het ook mogelijk is dat kinderen op een verschillend niveau werken. Daarna kunnen leerlingen doorstromen in het reguliere, primaire onderwijs. Dat kan in Harderwijk zijn, maar in veel gevallen is dat in de gemeente waar men gaat wonen als men in Nederland mag blijven.

DIVERSE SCHOLEN Het basisonderwijs wordt verzorgd door scholen in de omgeving van het AZC. Bij basisschool De Delta is de onderbouw gepland, groep 1 tot en met 4. Basisschool De Wegwijzer vangt straks de kinderen in de bovenbouw op, groep 5 tot en met 8. Eventueel kunnen ook lokalen bij de Willem Alexanderschool worden ingezet. Om alles in goede banen te leiden, werken de schoolbesturen op verschillende fronten samen. Naast de afstemming over de locaties en het onderwijsaanbod gaan de schoolbesturen ook gezamenlijk het personeel opleiden en wordt er een gemeenschappelijke leerlingenadministratie opgezet.

SCHAKELKLAS Ook is er samenwerking met CVMBO/Landstede, die een internationale schakelklas huisvest op het Landstede terrein Kranenburg. Daar wordt voortgezet onderwijs aangeboden aan leerlingen van diverse AZC's uit de omgeving, in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Zodra ze voldoende Nederlands spreken, kunnen ze instromen op een voor hen geschikte onderwijsvorm.