• Er komt onder andere een moestuin.

Onderwijskundige ontwikkelingen CBS Het Baken

HARDERWIJK VCO Harderwijk-Hierden wil als nieuwe eigenaar van het gebouw van de Fonkelsteen aan de Vollenhovemeen nog meer als Kunst- en Cultuurschool profileren. In de komende jaren wil de school vanuit het Kunst- en Cultuuraanbod werken aan talentontwikkeling van haar leerlingen in samenhang met het aanbieden van de 21ste eeuwse vaardigheden als samenwerken en communiceren. De leerlingen van het Baken krijgen door deze uitbreiding letterlijk en figuurlijk meer ruimte om zich te ontwikkelen.

Het Baken gaat in het nieuwe schooljaar op twee locaties onderwijs aanbieden. De groepen 1 t/m 3 starten op de Vollenhovemeen met het aanbieden van eigentijds, modern jonge kind onderwijs gericht op de 21ste -eeuwse vaardigheden. De locatie Volenhovemeen is zeer ruim, modern en natuurlijk opgezet zodat het kind optimaal wordt uitgedaagd om onderzoekend te leren. Het concept zal worden voortgezet in de huidige locatie van Het Baken aan het Vliepad door de groepen 4 t/m 8. Op beide locaties is aansluiting en samenwerking met een peuterspeelzaal, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang zodat kinderen gedurende de gehele dag onder één dak kunnen verblijven. Er zijn inmiddels al goede ervaringen met deze samenwerkingsvormen, zodat het Baken door kan groeien naar een volledige Brede School in Stadsweiden.

Een Brede School richt zich op gezondheid (lichamelijk en geestelijk) van kinderen en jongeren en hun veiligheid, fysiek, maar ook in geborgenheid, aandacht en grenzen. Daarnaast wil een Brede School de kinderen voorbereiden op de toekomst. Het biedt een stimulerende leeromgeving, zodat het kinderen motiveert om diploma's te halen. Ook het ontdekken van de kwaliteiten van de kinderen staat centraal. Verder wil de Brede School dat kinderen actief betrokkenheid tonen bij de omgeving en de maatschappij om hen heen. Het gaat om 'meedenken' en 'meedoen', om een actieve betrokkenheid bij naaste omgeving, positief gedrag en burgerschap.