• In het Henriëtte van Hiemstrahuis  moet de eerste nood van spoedzoekers worden ingevuld.

    Wijnand Kooijmans

Op zoek naar locatie woningbouw

ERMELO Wellicht moet de gemeente Ermelo zelf een zoektocht gaan ondernemen naar een geschikte locatie voor sociale woningbouw en hiervoor de benodigde grond aankopen. Dat gaf wethouder Jan van den Bosch te kennen in de raadscommissie Ruimte. Hij erkent dat het niet direct op de weg ligt van de gemeente om grond te verwerven. ,,Maar soms moet je een uitzondering maken om maatschappelijke doelen te verwezenlijken", zo gaf hij te kennen. Door de commissie werd zowel gesproken over de verordening sociale woningbouw als over de prestatieafspraken met woningcorporatie Uwoon.

Wijnand Kooijmans

Wethouder Van den Bosch vindt dat Uwoon op de goede weg zit met de toezegging tot 2020 nog 150 sociale huurwoningen te bouwen. Volgens hem een ambitieuze maar ook realistische opgave. Onder meer gaat het om dertig woningen binnen de plannen van de zorggroep Noordwest-Veluwe, op het terrein van Veldwijk en om dertig woningen voor tijdelijke huisvesting.

INKOMENSGRENS Veel raadsleden twijfelen wel of de grens van tweehonderdduizend euro moet worden gehanteerd voor sociale koopwoningen. Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) vindt dat de grens niet boven de 160.000 euro moet komen te liggen. Dit omdat het anders onmogelijk is voor de groep mensen met een inkomen van tussen de 35.500 en 50.000 euro een hypotheek te krijgen. Anderen vinden de grens ook te hoog.

BOUWEN Volgens wethouder Van den Bosch is het echter onmogelijk nog woningen te bouwen in de prijsklasse zoals Van der Knaap wil.  Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) ziet de grens liever gelegd op 175.000 euro. Gezien de discussie binnen de commissie gaat Van den Bosch de grens nog eens onderzoeken.

VEREVENINGSFONDS Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden van een vereveningsfonds. Hierin moeten bouwers geld storten wanneer niet kan worden voldaan aan de voorwaarde minimaal dertig procent huurwoningen te realiseren binnen een project. Dit geld kan dan worden aangewend op een andere locatie bijvoorbeeld door grond goedkoper aan te bieden zodat hier sociale woningbouw kan worden gerealiseerd.

PARKEERFONDS Anneke Knoppert staat op dit punt niet te juichen. Ze wijst op het parkeerfonds dat ooit is ingesteld maar dat in de praktijk nauwelijks werkt. Ook ziet zij niet direct locaties waar sociale woningbouw kan worden gerealiseerd. Van den Bosch wil de grens voor dertig procent sociale woningbouw leggen bij projecten van twaalf of meer woningen.

KRITIEK Felle kritiek op woningcorporatie Uwoon hebben de partijen als het gaat om het ontbreken van een goed communicatieplan voor overleg met betrokken bewoners of partijen. Volgens wethouder Van den Bosch komt er echter voor ieder project een op maat gesneden plan voor het overleg. Onder meer voor bewoners van de Plus voordat deze supermarkt wordt verbouwd.