Overeenstemming tussen gemeente en kioskhouders Strandboulevard

HARDERWIJK Gemeente Harderwijk en bijna alle kioskhouders aan de Strandboulevard hebben overeenstemming bereikt over de beëindiging van de huurcontracten en de aankoop van de grond en opstallen. Daarmee heeft gemeente Harderwijk op één eigenaar na alle benodigde gronden voor de herontwikkeling van het Boulevardgebied, als onderdeel van het plan Waterfront, in bezit. De locaties waarop de kiosken zijn gevestigd, maken onderdeel uit van het plan Waterfront. Het verouderde Boulevardgebied wordt de komende jaren aangepakt. De verouderde parkeerterreinen verdwijnen en maken plaats voor een nieuwe, gezellige passantenhaven. Aan de haven komen aan weerszijden wandelpromenades, waar bezoekers kunnen struinen. Om deze transformatie mogelijk te maken, is het van belang dat de gemeente tijdig kan beschikken over de locaties van de kiosken. De gemeente zet de gesprekken met de laatst overgebleven eigenaar voort om ook deze benodigde gronden en opstallen langs de 'minnelijke weg' te verwerven.