• Lex van Lieshout

Geen geld voor aanleg van parkeerterrein

ERMELO De eigenaar van Stal van Zundert wordt niet gecompenseerd door de gemeente Ermelo voor de aanleg van parkeerplaatsen op zijn eigen terrein aan de Fokko Kortlanglaan.

Tot voor kort konden bezoekers parkeren in de berm naast de toegangsweg. Door het instellen van een parkeerverbod op de Fokko Kortlanglaan is dit niet meer mogelijk. Volgens de eigenaar van de zorgboerderij heeft het parkeren nooit tot gevaarlijke situaties geleid. Door het besluit van de gemeente wordt hij nu gedwongen parkeerplaatsen op eigen terrein aan te leggen waarmee hoge kosten zijn gemoeid.

In zijn verzoek aan het Ermelose college van burgemeester en wethouders geeft hij aan dat geld liever te besteden aan het doel waarop de zorgboerderij is gericht. Volgens het college is een parkeerlocatie beschikbaar die in de praktijk niet is ingericht als parkeerterrein. Het college geeft wel aan dat de totale ontsluiting van het gebied wordt heroverwogen in verband met de revitalisering van vakantieparken in de zone Horsterweg, Zeeweg, Kawoepersteeg. Het gaat dan om wijzigingen in de verkeersstructuur, al dan niet met afsluitingen.