• De dit jaar aangelegde Sypelbeek draagt bij aan de natuurlijke belevenis van het Park Friese Gracht.

    Harry Schipper

Overlast en zooi op politieke agenda

HARDERWIJK Politieagenten en medewerkers van Stadstoezicht hebben de afgelopen maanden een einde gemaakt aan de overlast die hangjongeren veroorzaakten in het Friesegrachtpark. Ook in het Hortuspark lijkt het gedaan met de overlast.

Harry Schipper

 

Buurtbewoners en wandelaars klagen niet meer over overlast, sinds agenten en stadstoezichthouders met de jongeren in gesprek zijn gegaan. Daarbij noteerden zij hun namen, evenals kentekens van auto's op het aangrenzende Hoge Pad, waaruit nogal eens harde muziek klonk.

 

VRAGEN Dat blijkt uit onder andere uit de beantwoording van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van D66-raadslid Martijn Pijnenburg. Hij neemt het daarin op voor omwonenden en parkgebruikers. Zij klaagden over een groter gevoel van onveiligheid en toegenomen verrommeling. Sinds de aanleg van de Sypelbeek, die vlak voor de zomervakantie gereedkwam, leek het alsof er geen groenonderhoud meer werd gepleegd. ,,De belevingswaarde is verslechterd", meent het raadslid.

 

Klopt, geeft het gemeentebestuur nu toe: ,,Door de forse ingreep is de kwaliteit van het onderhoud onder de maat gebleven". Er is veel grond verzet, waar onkruid en brandnetels welig op tieren. ,,Insteek was dat ook brandnetels waardevolle betekenis hebben voor de natuur. Besloten werd de geroerde grond met rust te laten en het maaien dan gelijktijdig met de overige wilde bloemenmengsels uit te voeren. Achteraf gezien", geeft het college toe, "een keuze waar wij niet zo gelukkig mee zijn." B&W beloven dat volgend jaar de beekoevers meer aandacht krijgen.

Tegelijk stellen B&W dat 'door het toepassen van fruitbomen, wilde bloemenweides, beplanting en waterelementen, bewust een natuurvriendelijk park is gecreëerd. De nieuwe aangelegde Sypelbeek blijkt een zeer belangrijke aanvulling voor deze beleving. Met de volkstuinen erbij, is er midden in het stedelijk gebied een uniek stuk natuur, maar ook een belevenispark ontstaan". 

 

ZORGEN Ook binnen het CDA bestaan zorgen over verrommeling in de stad. Op initiatief van CDA-raadslid Eric van Luxemburg kwam een top-10 tot stand, waarbij het Burgemeester Van Boeijenplein, de Vuldersbrink en het buitengebied hoog scoorden. Van Luxemburg stelde over de verkeersrotonde 'met de bollen' schriftelijke vragen over de troep en het vervuilde vijverwater. Hij kreeg als antwoord dat de rotonde van de provincie is en de gemeente dus niet verantwoordelijk is voor het onderhoud (op wat alledaagse onderhoud na).

 

In Harderwijk en Hierden wordt sinds dit jaar géén chemische bestrijding van onkruid meer toegepast. De bestrijding met kokend water laat nog wel te wensen over, vinden B&W. ,,Dit leidt tot een wat 'rommeliger' straatbeeld dan beoogd." Het Stadsbedrijf zint nog op mogelijkheden om de onkruidbestrijding te verbeteren. Een ervan is om op vlucht- en uitvoegstroken en verkeersdruppels de ('onkruidvriendelijke') klinkerbestrating door asfalt te vervangen.