• De bestaande boerderij bij cafetaria Het Zomernest wordt verbouwd tot restaurant.

    Wijnand Kooijmans

Park Loohof wordt gesloopt

ERMELO Binnen het bestemmingsplan De Driehoek wordt het bestaande recreatiepark De Loohof gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Het gaat om 51 huisjes waarvan er 33 permanent mogen worden bewoond. Hiervoor in de plaats komen 22 nieuwe woningen.

Wijnand Kooijmans

 

Het bestemmingsplan is opgesteld voor het gebied tussen de Fokko Kortlanglaan, Julianalaan en Kolbaanweg. Het huidige geldende plan stamt uit het eind van de jaren zeventig. Dat maakt dat door de loop van de tijd zich ook minder gewenste ontwikkelingen hebben voorgedaan. Met het nieuwe plan verwacht het college van burgemeester en wethouders dit in de toekomst  in de hand te kunnen houden.

 

VEROUDERD De woningen op De Loohof zijn sterk verouderd. Het park is niet meer rendabel te exploiteren. Het opheffen van het park door de familie Wallet kan worden gezien als een stap voorwaarts binnen het plan vitale vakantieparken. Mogelijk komen een aantal van de huidige bewoners in aanmerking voor de nieuw te bouwen woningen. Een bosje in de omgeving van het park blijft wel behouden, dit is ooit aangelegd in het verleden als natuurcompensatie. In het plan is ook een uitbreiding van een bestaande kalvermesterij toegestaan. De huidige vergunning staat het houden van 723 mestkalveren toe, De eigenaar wil dit aantal uitbreiden naar 1.068 dieren om zo ook aan de meest moderne huidige eisen te kunnen voldoen. Wel heeft hij een vergunning nodig op basis van de Natuurbeschermingswetgeving. De huidige boerderij naast cafetaria Het Zomernest wordt verbouwd tot restaurant. De vijf bestaande vakantiewoningen op deze locatie gaan worden afgebroken. Ook dit is een bijdrage, zij het een kleine, aan het plan vitale vakantieparken. Het bedrijf van Tomassen Duck To krijgt de mogelijkheid uit te breiden. In ruil hiervoor levert de eigenaar het recht in om een vakantieparkje te realiseren. Uit het plan werden eerder de realisering van een tankstation en de komst van het tuincentrum Struikakkers gelicht. Dit om bijvoorbeeld op de huidige locatie van het tuincentrum woningbouw mogelijk te maken. Inmiddels is de voor beide bedrijven noodzakelijke linksafstrook aangelegd op de Kolbaanweg. In het plan wordt de mogelijkheid open gehouden een waterberging aan te leggen.

VOORHAND ,,Daartoe bestaat zeker nog de noodzakelijkheid, maar we weten op voorhand dat deze locatie wat aan de kleine kant is", zo zegt wethouder Jan van den Bosch. ,,Dat maakt dat we ook naar andere mogelijkheden zoeken." Van den Bosch is tevreden met het plan, zoals dat nu aan de raad ter goedkeuring kan worden aangeboden. ,,We hebben hier te maken met veel eigenaren van gronden en verschillende belangen. Dat maakt het moeilijk tot overeenstemming te komen. Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken." Wel moet de gemeente nog de noodzakelijke overeenkomsten sluiten met  eigenaren van gronden over het kostenaspect.